Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης | Παν. Θεσσαλίας

Από Γ. Τσαλίκης 15 Νοεμβρίου 2010

Tο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης προσανατολίζεται στην αντιμετώπιση των χωρικών ζητημάτων από την οπτική γωνία του μηχανικού, που σημαίνει ότι στόχος είναι η δημιουργία επιστημόνων με ισχυρή τεχνική κατάρτιση, ασχολουμένων κυρίως με την επίλυση συγκεκριμένων χωρικών προβλημάτων καθώς και την καινοτόμο διαμόρφωση του χώρου και των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σ’ αυτόν. Ο τεχνικός προσανατολισμός υποδηλώνεται επίσης και με την πενταετή πολυτεχνειακού τύπου φοίτηση. Ο κεντρικός χαρακτήρας της διάρθρωσης των σπουδών που διαμορφώνει τη φυσιογνωμία των αποφοίτων του Τμήματος ως μηχανικών, είναι η έμφαση στην κατάρτισή τους με προηγμένα εργαλεία, μεθόδους και τεχνικές για την ανάλυση και ερμηνεία των χωρικών φαινομένων, για τη συνθετική χωρική παρέμβαση και για το σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων.

Προπτυχιακές Σπουδές

1ο εξάμηνο
1.Μαθηματικά 2.Στατιστική Ι 3.Στοιχεία Η/Υ 4.Εισαγωγή στο Τεχνικό Σχέδιο 5.Ιστορία Πόλης και Πολεοδομίας 6.Μικρο-οικονομική 7.Γεωγραφία 8.Ξένη Γλώσσα Ι
2ο εξάμηνο
1.Ανάλυση Δεδομένων 2.Πληροφορική 3.Σχεδίαση με Η/Υ 4.Αρχιτεκτονικό Σχέδιο/Σχεδίαση 5.Μακρο-οικονομική 6.Εισαγωγή στο Χωρικό Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη 7.Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία (ΚΥ0105) Ξένη Γλώσσα II
3ο εξάμηνο
1.Τοπογραφία – Χαρτογραφία 2.Αρχιτεκτονική Σύνθεση Ι 3.Αστική Οικονομική 4.Δημόσια Οικονομία και Διοίκηση 5.Περιβαλλοντική Μηχανική και Διαχείριση 6.Αστική Κοινωνική Γεωγραφία 7.Ξένη Γλώσσα III
4ο εξάμηνο
1.Χωρική Ανάλυση 2.Αρχιτεκτονική Σύνθεση ΙΙ 3.Αστική Σύνθεση 4.Περιφερειακή Οικονομική 5.Ανάλυση και Διαχείριση οικοσυστημάτων 6.Δημογραφία 7.Ξένη Γλώσσα IV
5ο εξάμηνο
1.Τηλεπισκόπηση 2.Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών – Ψηφιακή Χαρτογραφία 3.Στούντιο Πολεοδομίας Ια: Αστικός σχεδιασμός 4.Σχεδιασμός Μεταφορών 5.Διαχείριση Ακινήτων 6.Οικονομική της Ανάπτυξης 7.Στούντιο Χωροταξίας Ια: Σχεδιασμός Υπαίθρου και Περιβάλλοντος
6ο εξάμηνο
1.Στουντιο Πολεοδομίας Ιβ: Αστικός Σχεδιασμός – Πολεοδομική Μελέτη 2.Κυκλοφοριακή Τεχνική με στοιχεία οδοποιίας 3.Ευρωπαϊκές Πολιτικές 4.Ανάπτυξη Αγροτικού Χώρου 5.Στούντιο Χωροταξίας Ιβ: 6.Χωροταξική Πολιτική 7.Δίκαιο Χωρικού Σχεδιασμού Ι
7ο εξάμηνο
1.Στούντιο Πολεοδομίας ΙΙα: Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια 2.Πολεοδομική Πολιτική 3.Εφαρμογές Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Πράξεις Εφαρμογής) 4.Περιφερειακή Ανάπτυξη 5.Σχεδιασμός και Προγραμματισμός Υποδομών 6.Στούντιο Χωροταξίας ΙΙα: Στρατηγική Χωροταξία / Περιφερειακό Επίπεδο 7. Δίκαιο Χωρικού Σχεδιασμού ΙΙ 8.Επιλογή
8ο εξάμηνο
1.Στούντιο Πολεοδομίας ΙΙβ: Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια 2.Σχεδιασμός Τουρισμού και Ελεύθερου Χρόνου 3.Στούντιο Αστικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης: Σχέδια Τοπικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός 4.Στούντιο Χωροταξίας ΙΙβ: Στρατηγική Χωροταξία/ Περιφερειακό Επίπεδο 5.Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 6.Επιλογή
9ο εξάμηνο
1.Στρατηγικές Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πόλεων 2.Στούντιο Αστικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης: Αξιολόγηση Προγραμμάτων & Επενδύσεων 3.Χωρική Ανάπτυξη: Στρατηγική Χωροταξία 4.Μέθοδοι Έρευνας 5.Επιλογή 6.Επιλογή

10ο εξάμηνο

1.Επιλογή 2.Επιλογή 3.Επιλογή
Προσφερόμενα κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Ψηφιακό Περιβάλλον και Εικονική Πραγματικότητα στο Χωρικό Σχεδιασμό Θεματική Χαρτογραφία Διαχείριση Φυσικών Πόρων ,Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων , Κοινοτικό Δίκαιο Περιβάλλοντος Ειδικά Θέματα Δημογραφίας: Χωρικές Διαστάσεις Δημογραφικών Φαινομένων Πληθυσμιακή Γεωγραφία – Κινητικότητα με έμφαση στη Μετανάστευση Πολιτική Επιστήμη και Χωρικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ του Τόπου Ειδαγωγή στην Επιχειρηματικότητα (ΕΠΕΑΕΚ (Επιχ. Και Καινοτομίας)) – Οικονομική του Περιβάλλοντος – Ειδικά Θέματα Αστικής Σύνθεσης Ιστορία Αρχιτεκτονικής Ολοκληρωμένες Αστικές Αναπλάσεις Σχεδιασμός και Διαχείριση Γεγονότων * Ειδικά Θέματα Αστικού Σχεδιασμού Θεωρίες Σχεδιασμού – Προγραμματισμού (Ειδικά Θέματα) Ειδικά Θέματα Χωροθέτησης Λειτουργιών Νέες Τεχνολογίες και Μέθοδοι για το Χωρικό Σχεδιασμό Σχεδιασμός και Διαχείριση Παράκτιου και Νησιωτικού και Ορεινού Χώρου Οι Χωρικές Πολιτικές στην ΕΕ και την Ευρώπη
ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Ειδικές Εφαρμογές Τηλεπισκόπισης – Οικονομική Γεωγραφία Ευρώπης και Βαλκανίων ,Διοίκηση και Διαχείριση Έργων Οικονομετρία ,Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων (ΕΠΕΑΕΚ (Επιχ. Και Καινοτομίας) Χωρική Ανάπτυξη Συνοριακών Περιοχών , Ειδικά Θέματα Περιφερειακής πολιτικής Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός των Πόλεων Αρχιτεκτονική Τοπίου , Νέες Τεχνολογίες και Χώρος

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης προσφέρει:

  • Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών ‘Πολεοδομία – Χωροταξία’
  • Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών ‘Χωρική Ανάλυση και Διαχείριση Περιβάλλοντος’
  • Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών ‘Ευρωπαϊκές Σπουδές στην Περιφερειακή Ανάπτυξη’
  • Ελληνο-Γαλλικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληθυσμός, Ανάπτυξη, Στρατηγικές Προοπτικές» (PODEPRO)
  • Ελληνο-Γαλλικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χωρικές Δυναμικές και Αγροτική Χωροταξία» (DYNTAR)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.