Τμήμα Οικονομικών Επιστημών | Πανεπιστήμιο Κρήτης

Από Γ. Τσαλίκης 12 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών άρχισε να λειτουργεί το 1987. Σήμερα στο Τμήμα φοιτούν πάνω από 750 προπτυχιακοί και 40 μεταπτυχιακοί φοιτητές, ενώ έχουν αποφοιτήσει περισσότεροι από 630.

Το Τμήμα προσφέρει μαθήματα σε τέσσερις θεματικές περιοχές :

  • Οικονομική Θεωρία και Ποσοτικές Μέθοδοι
  • Οικονομική των Επιχειρήσεων
  • Πολιτική Οικονομία – Ιστορία – Ανάπτυξη
  • Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Οι φοιτητές διδάσκονται επίσης τέσσερα υποχρεωτικά μαθήματα Αγγλικών για Οικονομολόγους.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική και Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Οικονομική Επιστήμη. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την εξειδίκευση των σπουδαστών σε θέματα οικονομικής ανάλυσης και οικονομικής πολιτικής λαμβάνοντας υπόψη το ανθρώπινο δυναμικό που στελεχώνει το Τμήμα. Έρχεται να θεραπεύσει ανάγκες τόσο από πλευράς προσφοράς εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου υψηλής στάθμης από πλευράς των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, αλλά και να ικανοποιήσει τη ζήτηση για μεταπτυχιακές σπουδές στις Οικονομικές Επιστήμες στην Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης.