Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας | Παν. Αιγαίου

Από Γ. Τσαλίκης 10 Νοεμβρίου 2010

Tο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (ΤΠΤΕ) ιδρύθηκε το 2000. Έχει χρηματοδοτηθεί από τα έργα «Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Αιγαίου» και «Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης –ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ (2001-2004)» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Εδρεύει στην πόλη της Μυτιλήνης και δέχεται υποψηφίους από το 1ο και 4ο επιστημονικό πεδίο. Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να πάρουν μέρος στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη ΠΕ πληροφορικών στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Στόχος του ΤΠΤΕ είναι η εκπαίδευση νέων επιστημόνων

  • στις τεχνολογίες πληροφορικής
  • στις πολιτισμικές σπουδές

στις εφαρμογές των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την παραγωγή και διαχείριση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου

Πρόκειται για ένα Τμήμα διεπιστημονικό που προάγει την Πολιτισμική Πληροφορική (Cultural Informatics), δηλαδή συνδυάζει την πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες με εφαρμογές προβολής και διαχείρισης πολιτιστικού περιεχομένου.

Προπτυχιακές Σπουδές

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει: μαθήματα Πληροφορικής, με έμφαση στον Προγραμματισμό, στην Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών, στην Επικοινωνία Ανθρώπου Η/Υ, στις Βάσεις Δεδομένων, στο Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Δικτυακών Εφαρμογών Πολυμέσων μαθήματα Θεωρίας του Πολιτισμού, Πολιτιστικής Διαχείρισης, Επικοινωνίας, Ποιοτικών και Ποσοτικών Μεθόδων Έρευνας, Μουσειολογίας και Μουσειοπαιδαγωγικής, Πολιτιστικής Αναπαράστασης, Ήχου και Ηχητικών Εφαρμογών, Θεωριών Μάθησης και Εκπαιδευτικών Εφαρμογών, Σύνθεσης Οπτικοακουστικών Δεδομένων, Οπτικής Επικοινωνίας Μέρος του προγράμματος σπουδών αποτελεί η Θερινή Πρακτική Άσκηση των φοιτητών σε οργανισμούς και επιχειρήσεις που σχετίζονται με τις γνωστικές και τεχνολογικές δεξιότητες που προάγει το ΤΠΤΕ. Στόχος της ΘΠΑ είναι η άμεση διασύνδεση των θεωρητικών και εργαστηριακών σπουδών των φοιτητών με την πρακτική εφαρμογή.

Μεταπυχιακές Σπουδές

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Πολιτισμική Τεχνολογία και Επικοινωνία αποτελείται από:

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Πολιτισμική Πληροφορική» (Master of Science in ‘Cultural Informatics’)
  • Διατμηματικό-Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική».

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Αιγαίου Πανεπιστημίου.