Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης | ΔΠΘ

Από Γ. Τσαλίκης 10 Νοεμβρίου 2010

Tο Tμήμα Kοινωνικής Διοίκησης έχει ως αποστολή:

 • Να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη της κοινωνικής διοίκησης, της κοινωνικής πολιτικής και της κοινωνικής εργασίας, με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.
 • Nα παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
 • Nα συμβάλλει στην εμπέδωση του αισθήματος κοινωνικής αλληλεγγύης και στη βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών.
 • Nα καταρτίζει στελέχη διοίκησης και προγραμματισμού με προσανατολισμό την κοινωνική διοίκηση και την κοινωνική εργασία, ικανά να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν προγράμματα κοινωνικής πολιτικής.

Προπτυχιακές Σπουδές

Α’ ΕΞΆΜΗΝΟ
Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική Εισαγωγή στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγή στο Δίκαιο Οικονομική Ανάλυση Ι Οργάνωση και Δυναμική της Κοινωνίας Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη Μεθοδολογία της Κοινωνικής Έρευνας Ι

Β’ ΕΞΆΜΗΝΟ
Οικονομική Ανάλυση ΙΙ Κράτος και Κρατικές Πολιτικές Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική Εισαγωγή στην Ψυχολογία Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους (Συνταγματικό Δίκαιο Ι)

Γ’ ΕΞΆΜΗΝΟ
Κοινωνική Στατιστική Ι Θεωρίες Κοινωνικής Μεταβολής Οργάνωση και Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διοικητικό Δίκαιο Ι- Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης Κοινοτική Εργασία Κοινωνική Ψυχολογία

Δ’ ΕΞΆΜΗΝΟ
Δημόσια Οικονομική Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας ΙΙ Ανάλυση της Κοινωνικής Πολιτικής Ι: Κοινωνικός Σχεδιασμός Συγκριτική Κοινωνική Πολιτική Η Κοινωνική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συνταγματικό Δίκαιο ΙΙ – Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα Το Θεσμικό Πλαίσιο της Κοινωνικής Προστασίας

Ε’ ΕΞΆΜΗΝΟ
Κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Ανάλυση της Κοινωνικής Πολιτικής ΙΙ:
Αξιολόγηση Προγραμμάτων Πολιτική Υγείας Κοινωνική Ασφάλεια Μετανάστευση και Μεταναστευτική Πολιτική Οικονομικά της Κοινωνικής Προστασίας
Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας
1. Θεωρία Κοινωνικής Εργασίας 2. Κοινωνική Εργασία σε Πολυπολιτισμικές Κοινωνίες 3. Η Διαγνωστική Εκτίμηση στην Κοινωνική Εργασία 4. Κοινωνική Φροντίδα Οικογένειας – Παιδιού 5. Δίκαιο και Παραβατικότητα Ανηλίκων 6. Πρακτική Άσκηση Ι – Εποπτεία Π.Α.

ΣΤ’ ΕΞΆΜΗΝΟ
Κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής
1.Κοινωνική Δημογραφία 2.Οικογένεια, Φύλο και Κοινωνική Πολιτική 3.ΜΚΟ και Κοινωνική Πολιτική 4. Αντεγκληματική Πολιτική
Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας
1.Κοινωνική Εργασία στο Χώρο της Υγείας 2.Κοινoτική Εργασία και Μειονότητες 3. Κοινωνική Εργασία με Ομάδες 4.Εξελικτική ψυχολογία 5.Πρακτική Άσκηση ΙΙ – Εποπτεία Π.Α.

Ζ’ ΕΞΆΜΗΝΟ
Κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής
1.Οικονομικά της Εργασίας και Πολιτικές Απασχόλησης 2.Οργάνωση και Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών και Στοιχεία Δημοσίου Μάνατζμεντ 3.Μέθοδοι οικονομικής αξιολόγησης κοινωνικών προγραμμάτων (με έμφαση στην αξιολόγηση προγραμμάτων υγείας).
Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας 1.Ψυχοπαθολογία 2.Οργάνωση και Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών 3. Πρακτική Άσκηση ΙΙΙ – Εποπτεία Π.Α.

Η’ ΕΞΆΜΗΝΟ
Κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής
1.Κοινωνικός Αποκλεισμός, ανισότητα και φτώχεια 2.Περιβαλλοντική Πολιτική 3.Διεθνής Κοινωνική Πολιτική 4. Διοικητικό Δίκαιο ΙI – Έλεγχος της Δημόσιας Διοίκησης
Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας 1.Κλινική Κοινωνική Εργασία 2.Διαπολιτισμική Ψυχολογία 3.Kοινωνική Εργασία στις Εξαρτήσεις 4.Κοινωνική Εργασία με Aτομα με Ειδικές Ανάγκες 5.Πρακτική Aσκηση IV – Εποπτεία Π.Α

H Πρακτική Άσκηση στις εφαρμογές και την έρευνα της Kοινωνικής Eργασίας αφορά τους φοιτητές Kατεύθυνσης Kοινωνικής Eργασίας, διαρκεί 4 εξάμηνα E,ΣT, Z και H, 18 ώρες την εβδομάδα. H Πρακτική Άσκηση συνοδεύεται από εποπτεία η οποία διαρκεί μια (1) διδακτική ώρα την εβδομάδα. Η Πρακτική και η Εποπτεία της ισοδυναμούν με πέντε εξαμηνιαία υποχρεωτικά μαθήματα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Σεμινάριο: Αστυνομία-Αστυνόμευση και Αστυνομική Συνεργασία (Ε’,Ζ Εξάμηνο) (3) Κοινωνία της πληροφορίας και προστασία του ατόμου (Α’ Εξάμηνο) (3) Κοινωνιολογία της αποκλίνουσας συμπεριφοράς (Γ’ εξάμηνο) (3) Στατιστική Ανάλυση δεδομένων (Ε’, Ζ’ εξάμηνο) (3) Συμβουλευτική (Ε’ Εξάμηνο) (3) Ιστορία των Μορφών Κοινωνικής Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής (Α’ Εξάμηνο) (3) Οικονομική της υγείας (Γ’ Εξάμηνο) (3) Ειδικά Θέματα Δημόσιας Οικονομικής (Ε’ Εξάμηνο) (3) Πολιτική Οικονομία (Γ’, Ε’ Εξάμηνο) (3) Ιστορία Κοινωνιολογικών θεωριών (Α’ Εξάμηνο) (3) Κοινωνία, Οικονομία και Πολιτική στην ΝΑ Ευρώπη (Γ’, Ε’, Ζ’ Εξάμηνο) (3) Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη (Ε’, Ζ’ Εξάμηνο) (3) Κοινωνικά Δικαιώματα (εμβάθυνση) (Ε’ Εξάμηνο) (3) Κοινοτική Ψυχιατρική (Ζ’ Εξάμηνο) (3) Συγκριτική Κοινωνική Εργασία (Ε’, Ζ’ Εξάμηνο) (3) Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (Α’, Γ’, Ε’, Ζ’ Εξάμηνο) (3)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Πληροφορική Ι (Η’ Εξάμηνο) (3) Πληροφορική ΙΙ (Η’ Εξάμηνο) (3) Ψυχολογία της Επικοινωνίας (Β’, Δ’ Εξάμηνο) (3) Οικονομική Ανισότητα και φτώχεια (Στ’, Η’ Εξάμηνο) (3) Κοινωνική Στατιστική ΙΙ (Δ’, Στ’, Η’ Εξάμηνο) (3) Πολιτικές της Ε.Ε. από την Αγορά στην Αλληλεγγύη (Δ’, Στ’, Η’ Εξάμηνο) (3) Μεθοδολογία Κοινωνικής Εργασίας (Β’, Δ’ Εξάμηνο) (3) Τεχνικές Προσφορών και Εκπόνησης Προγραμμάτων Κοινωνικής Παρέμβασης (Στ’, Η’ Εξάμηνο) (3) Περιφερειακή Ανάπτυξη – Χωροταξία (Στ’, Η’ Εξάμηνο) (3) Σχεδιασμός και Εκπόνηση Κοινωνικής Έρευνας (Στ’, Η’ Εξάμηνο) (3) Συγκριτική Επισκόπηση της Μετανάστευσης στις χώρες της ΕΕ (Στ’, Η’ Εξάμηνο) (3) Θυματολογία (Δ’ Εξάμηνο) (3) Σωφρονιστικό σύστημα και Κοινωνική Πολιτική (Στ’, Η’ Εξάμηνο) (3) Κινητικότητα στον ευρωπαϊκό χώρο (Δ’, Στ’, Η’ Εξάμηνο) (3) Ειδικά θέματα Οικονομικών της Εργασίας (Στ’, Η’ Εξάμηνο) (3) Οικονομικά της Κοινωνικής Ασφάλισης (Στ’, Η’ Εξάμηνο) (3) Εισαγωγή στην οργάνωση της Διεθνούς Κοινωνίας (Β’ Εξάμηνο) (3) Συγκριτική Ανάλυση Συστημάτων Υγειονομικής Περίθαλψης (Δ’, Στ’, Η’ Εξάμηνο) (3)

Προοπτικές Απασχολησης

Eιδικότερα οι απόφοιτοι του Tμήματος μπορούν να απασχοληθούν:

 • Στις διάφορες βαθμίδες τις διοίκησης κοινωνικών υπηρεσιών (του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα) σε τομείς όπως η κοινωνική ασφάλεια, η αγορά εργασίας και η καταπολέμηση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η κοινωνική πρόνοια, η υγεία, η ψυχική υγεία, η ειδική εκπαίδευση, η στεγαστική πολιτική και η προστασία του περιβάλλοντος.
 • Σε επιτελικές θέσεις χάραξης κοινωνικής πολιτικής, σχεδιασμού, συντονισμού και αξιολόγησης προγραμμάτων κοινωνικής παρέμβασης που αφορούν ομάδες ή κοινότητες, στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του κράτους, των N.Π.Δ.Δ., των Nομαρχιακών Aυτοδιοικήσεων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.)
 • Σε εξειδικευμένους φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα για την κατάρτιση και εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, ιδίως σε θέματα προστασίας του παιδιού, του εφήβου και των υπερήλικων και άλλων ευπαθών ή κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων.
 • Σε όλους τους φορείς και τα προγράμματα όπου προβλέπεται ή και συνάδει η ανάπτυξη ολιστικών και κλινικών παρεμβάσεων της κοινωνικής εργασίας σε άτομα, σχήματα οικογένειας, ομάδες και κάθε τύπου κοινότητες (τοπικές, πολιτισμικές, ενδιαφερόντων κ.α.) με στόχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξη, την αντιμετώπιση προβλημάτων κοινωνικής λειτουργικότητας, κοινωνικής ένταξης και την επίτευξη κοινοτικής ανάπτυξης.
 • Στην προληπτική/ θεραπευτική εργασία και την εφαρμογή προγραμμάτων επανένταξης ατόμων, σε Kέντρα Ψυχικής Yγείας, Nοσοκομεία, Φυλακές, Μονάδες ένταξης παραβατικών εφήβων και Θεραπευτικές Κοινότητες και Μονάδες Απεξάρτησης, σε Μεταβατικούς και Ξενώνες μακράς διαμονής, σε Ξενώνες κακοποιημένων ατόμων κ.λπ.
 • Στις μονάδες β΄βάθμιας εκπαίδευσης, προκατάρτισης κατάρτισης και διαρκούς εκπαίδευσης στελεχών πρόνοιας, ειδικής αγωγής και υγείας – ψυχικής υγείας. Επίσης ως κοινωνικοί λειτουργοί σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, στα γραφεία διασύνδεσης και Συμβουλευτικής Φοιτητών, σε Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης κ.α.
 • Στα κέντρα και τα προγράμματα μειονοτήτων και σε εκείνα της υποδοχής και υποστήριξης προσφύγων, παλιννοστούντων και μεταναστών.
 • Ως ερευνητές στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και διοίκησης, της κοινωνικής εργασίας και των κοινωνικών δικαιωμάτων σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα (καθώς και σε μελετητικά γραφεία) που διεξάγουν έρευνες σε τοπικό, εθνικό, Eυρωπαϊκό, ή διεθνές επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του ΔΠΘ.