Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Από Γ. Τσαλίκης 10 Νοεμβρίου 2010

Ο βασικός στόχος του Τμήματος είναι η δημιουργία της επόμενης γενιάς managers υψηλού επιστημονικού επιπέδου, σύμφωνα με διεθνή επιστημονικά και επαγγελματικά πρότυπα. Μιας νέας γενιάς στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών, εξοπλισμένων με μοντέρνες θεωρητικές γνώσεις και με τη βασική πρακτική εμπειρία για να ανταπεξέλθουν στις επιστημονικές κι επαγγελματικές προκλήσεις των θέσεων διοίκησης.

Προπτυχιακές Σπουδές

Το τμήμα για να προετοιμάσει τους φοιτητές να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις προκλήσεις ως μελλοντικά υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων, το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος επιδιώκει δύο παράλληλους στρατηγικούς στόχους:

● Nα εξοπλίσει τους φοιτητές με υψηλής ποιότητας θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές εμπειρίες που απαιτεί η επιστημονική και επαγγελματική προοπτική τους, μέσα από μοντέρνα εκπαιδευτικά κι ερευνητικά προγράμματα.

● Nα τους προσφέρει ουσιαστική Παιδεία, βοηθώντας τους να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη αντίληψη για το επιστημονικό ήθος και την κοινωνική ευθύνη του επιστήμονα.

Με την περάτωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του Προγράμματος διαθέτουν τα κατάλληλα εφόδια για να ξεκινήσουν και να δημιουργήσουν μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία σε μια ευρεία γκάμα αντικειμένων. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

● Χρηματοοικονομική Διοίκηση

● Λήψη Αποφάσεων & Επιχειρησιακή Έρευνα

● Μάρκετινγκ

● Οργανωσιακή Συμπεριφορά & Ανθρώπινοι Πόροι

● Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

● Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων

● Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

● Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΜΒA:

Βασικός στόχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος M.B.A. είναι η παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και εν γένει ερευνητικών αποτελεσμάτων στο χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων, μέσα από ένα μοντέρνο πρόγραμμα σπουδών.

Ο στόχος αυτός κατευθύνει και τη γενική φιλοσοφία του Προγράμματος, η οποία χαρακτηρίζεται από:

● Τη στενή σχέση και συνεχή επανατροφοδότηση θεωρίας και πρακτικής.

● Την προσφορά υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης κι εξειδίκευσης σε θεματικούς τομείς αιχμής της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη ή υποψήφια στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που θέλουν να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας και έχουν κατανοήσει την ανάγκη της υψηλής εξειδίκευσης ως προϋπόθεση ανάπτυξης. Η οργάνωση του Προγράμματος βασίζεται σε τρεις Κατευθύνσεις Εξειδίκευσης:

● Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

● Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών

● Λογιστική – Ελεγκτική.

Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι 3 εκπαιδευτικά εξάμηνα. Τα δύο πρώτα περιλαμβάνουν διδασκαλία μαθημάτων, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική. Υπέρβαση του ορίου απουσιών συνεπάγεται αυτόματη διαγραφή από το Πρόγραμμα.

Το τρίτο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Αιγαίου.