Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης | ΔΠΘ

Από Γ. Τσαλίκης 10 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα Δ.Ο.Σ.Α. είναι ένα Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ισότιμο των υπολοίπων Οικονομικών Τμημάτων της Χώρας. Με δύο έτη σπουδών (Α΄ και Β΄ έτος – 4 εξάμηνα) κοινά για όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, προσφέρει από το 3ο έτος και μετά και μέχρι το τέλος του Πτυχίου (Γ΄ και Δ΄ έτος – 4 εξάμηνα) τρεις βασικές κατευθύνσεις σπουδών επιχειρώντας να προσφέρει στους φοιτητές του, που από το Ε΄ εξάμηνο επιλέγουν κατεύθυνση, μία γνώση περισσότερο ειδική στα αντικείμενα:

1. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων

2. Oικονομικής Συνεργασίας και των Διαβαλκανικών Σχέσεων

3. Διεθνών Επιχειρησιακών Σχέσεων.

ΚΟΙΝΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΏΝ
Α’ ΕΞΆΜΗΝΟ

1. Εισαγωγή στην Οικονομική 1 (Μικροοικονομία)
2. Μαθηματικά 1
3. Εισαγωγή στη Πληροφορική
4. Διοίκηση Επιχειρήσεων 1
5. Εισαγωγή στο Δίκαιο των επιχειρήσεων
6. Ξένη γλώσσα (*)
7. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία(*)
8. Ελληνική Οικονομική Ιστορία (*)
Β’ ΕΞΆΜΗΝΟ
1. Εισαγωγή στην Οικονομική 2 (Μακροοικονομία)
2. Μαθηματικά 2
3. Ιστορία της Ευρωπαικής Ολοκλήρωσης
4. Στατιστική 1
5. Λογιστική 1
6. Ξένη γλώσσα (*)
7. Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη (*)
8. Βιομηχανική Κοινωνιολογία (*)
Γ’ ΕΞΆΜΗΝΟ
1. Στατιστική 2
2. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2
3. Λογιστική 2
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5. Μακροοικονομική Θεωρία
6. Ξένη γλώσσα (*)
7. Οικονομική του ελεύθερου χρόνου
Δ’ ΕΞΆΜΗΝΟ
1. Πληροφορική
2. Μικροοικονομική Θεωρία
3. Θεωρία Οικονομικής Ανάπτυξης
4. Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
5. Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο των Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών
6. Ξένη γλώσσα (*)
7. Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων (*)
8. Οικονομία και Περιβάλλον (*)

ΚΑΤΕΎΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΏΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΧΈΣΕΩΝ
Ε’ ΕΞΆΜΗΝΟ

1. Οικονομετρία 1
2. Διεθνής Πολιτική Οικονομία
3. Διεθνής Οικονομική 1
4. Οικονομική των Μεταφορών
5. Θεμελιώδεις Αρχές και Χαρακτηριστικά του κοινοτικού Δικαίου
6. Ξένη γλώσσα(*)
7. Οικονομικά του Μετάβασης(*)
ΣΤ’ ΕΞΆΜΗΝΟ
1. Διεθνής Οικονομική 2
2. Οικονομετρία 2
3. Θεωρία Λήψης Αποφάσεων
4. Εξελικτική Οικονομικών Συστημάτων
5. Δίκαιο της Ενιαίας Αγοράς και των Εξωτερικών Εμπορικών Σχέσεων
6. Ξένη γλώσσα (*)
7. Οικονομικά της Εργασίας
Ζ’ ΕΞΆΜΗΝΟ
1. Τράπεζες και Νομισματική Πολιτική
2. Δημόσια Οικονομική
3. Διαχείριση Κινδύνων
4. Ευρωπαϊκή Οικονομία
5. Ειδικά Θέματα Μαθηματικής Οικονομικής
6. Ξένη γλώσσα (*)
7. Θέματα Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας(*)
8. Επιχειρηματικότητα 1 (*)
Η’ ΕΞΆΜΗΝΟ
1. Ιστορία Οικονομικών Θεωριών
2. Διεθνείς Αμεσες Επενδύσεις και Πολυεθνικές Εταιρίες
3. Διεθνείς Επιχειρηματικές Σχέσεις
4. Ευρωπαική Ένωση και υπό Ανάπτυξη Οικονομίες
5. Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης και Διακυμάνσεων
6. Ξένη γλώσσα (*)
7. Επιχειρηματικότητα 2 (*)
8. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (*)

ΚΑΤΕΎΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΏΝ ΣΧΈΣΕΩΝ
Ε’ ΕΞΆΜΗΝΟ

1. Οικονομετρία 1
2. Διεθνής Πολιτική Οικονομία
3. Διεθνής Οικονομική 1
4. Οικονομική των Μεταφορών
5. Θεμελιώδεις Αρχές και Χαρακτηριστικά του Κοινοτικού Δικαίου
6. Ξένη γλώσσα (*)
7. Οικονομικά της Μετάβασης (*)
ΣΤ’ ΕΞΆΜΗΝΟ
1. Διεθνής Οικονομική 2
2. Οικονομετρία 2
3. Θεωρία Λήψης Αποφάσεων
4. Ευρωπαική Ένωση, Διαβαλκανική και Παρευξείνια Περιφερειακή Συνεργασία και Ανάπτυξη
5. Δίκαιο της Ενιαίας Αγοράς και των Εξωτερικών Εμπορικών Σχέσεων
6. Ξένη γλώσσα (*)
7. Οικονομικά της Εργασίας(*)
Ζ’ ΕΞΆΜΗΝΟ
1. Τράπεζες και Νομισματική Πολιτική
2. Δημόσια Οικονομική
3. Ευρωπαική Οικονομία
4. Οικονομικές Σχέσεις και Θεσμοί της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
5. Διαχείριση Κινδύνων
6. Ξένη γλώσσα (*)
7. Θέματα Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας(*)
8. Επιχειρηματικότητα 1 (*)
Η’ ΕΞΆΜΗΝΟ
1. Ιστορία Οικονομικών Θεωριών
2. Διεθνείς Αμεσες Επενδύσεις και Πολυεθνικές Εταιρίες
3. Διεθνείς Επιχειρηματικές Σχέσεις
4. Ευρωπαική Ένωση και υπό Ανάπτυξη Οικονομίες
5. Περιφερειακή Οικονομική
6. Ξένη γλώσσα (*)
7. Επιχειρηματικότητα 2 (*)
8. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (*)

ΚΑΤΕΎΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΏΝ ΣΧΈΣΕΩΝ
Ε’ ΕΞΆΜΗΝΟ

1. Διεθνής Οικονομική 1
2. Οικονομετρία 1
3. Διεθνής Πολιτική Οικονομία
4. Οικονομική των Μεταφορών
5. Θεμελιώδεις Αρχές και Χαρακτηριστικά του κοινοτικού Δίκαιου
6. Ξένη γλώσσα (*)
7. Οικονομικά της Μετάβασης(*)
ΣΤ’ ΕΞΆΜΗΝΟ
1. Οικονομετρία 2
2. Θεωρία Λήψης Αποφάσεων
3. Διεθνής Οικονομική 2
4. Επιχειρησιακή Στρατηγική
5. Κλαδική Οικονομική
6. Ξένη γλώσσα (*)
7. Οικονομικά της Εργασίας(*)
Ζ’ ΕΞΆΜΗΝΟ
1. Τράπεζες και Νομισματική Πολιτική
2. Δημόσια Οικονομική
3. Ευρωπαϊκή Οικονομία
4. Επέκταση, απορρόφηση και συγχώνευση επιχειρήσεων και στρατηγικές συμμαχίες.
5. Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση
6. Ξένη γλώσσα (*)
7. Θέματα Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας (*)
8. Επιχειρηματικότητα 1(*)
Η’ ΕΞΆΜΗΝΟ
1. Ιστορία Οικονομικών Θεωριών
2. Διεθνείς Αμεσες Επενδύσεις και Πολυεθνικές Εταιρίες
3. Διεθνείς Επιχειρηματικές Σχέσεις
4. Επιχειρησιακή Έρευνα
5. Υποδείγματα Λήψης Αποφάσεων και Επιστημονικό Management
6. Ξένη γλώσσα (*)
7. Επιχειρηματικότητα 2 (*)
8. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (*)

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης του ΔΠΘ.