Τμήμα Χημείας | Πανεπιστήμιο Πατρών

Από Γ. Τσαλίκης 9 Νοεμβρίου 2010

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να ασχοληθούν με τη μελέτη και την έρευνα της δομής, της σύνθεσης, και των μετασχηματισμών της οργανικής και ανόργανης ύλης.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Μαθηματικά Ι, Φυσική Ι, Γενική Χημεία, Ανόργανη Χημεία Ι, Χημεία και Πληροφορική, Βιολογία-Στοιχεία Φυσιολογίας, Αγγλική Χημική Ορολογία Ι

Εξάμηνο 2ο
Μαθηματικά ΙΙ, Φυσική ΙΙ, Ανόργανη Χημεία ΙΙ, Ποιοτική Ανάλυση, Οργανική Χημεία I, Φυσικοχημεία Ι

Εξάμηνο 3ο
Οργανική Χημεία Βασικών Χαρακτηριστικών Ομάδων, Ανόργανη Χημεία ΙΙΙ, Φυσικοχημεία ΙΙ, Ποσοτική Ανάλυση, Ενόργανη Χημική Ανάλυση Ι, Αγγλική Χημική Ορολογία ΙΙ

Εξάμηνο 4ο
Χημεία Αρωματικών και Ετεροκυκλικών Ενώσεων, Πειραμ. Οργανική Χημεία Ι, Ενόργανη Χημική Ανάλυση ΙΙ, Φυσικοχημεία ΙΙΙ, Ανόργανη Χημεία IV, Υπολογιστική Χημεία

Εξάμηνο 5ο
Χημεία Οργανικών Φυσικών Προϊόντων, Φυσικοχημεία IV, Βιοχημεία, Πειραμ. Οργανική Χημεία II, Γενικές Αρχές Χημικής Τεχνολογίας, Φασματοσκοπία Οργανικών Ενώσεων

Εξάμηνο 6ο
Βιοχημεία ΙΙ, Φυσικές Διεργασίες Χημικής Τεχνολογίας, Αρχές & Εφαρμογές Πυρηνικής Χημείας, Δομική Χημεία, Χημικές Διεργασίες

Εξάμηνο 7ο
Συνθετική Οργανική Χημεία, Οργανομεταλλικές ενώσεις, Ειδικά Κεφάλαια Φασματοσκοπίας, Χημεία & Τεχνολογία Τροφίμων – Οινολογία Ι, Ενζυμολογία, Μικροβιολογία, Χημεία περιβάλλοντος Ι, Κατάλυση, Χημεία Πολυμερών, Δομή, Ιδιότητες Πολυμερών, Ειδικά Κεφάλαια Φυσικοχημείας, Ακτινοχημεία, Διπλωματική Εργασία

Εξάμηνο 8ο
Εισαγωγή στο Μοριακό Σχεδιασμό, Βιοανόργανη Χημεία, Ειδικά Κεφάλαια Ανόργανης Χημείας, Ζυμοχημεία-Βιοχημεία Τροφίμων, Αμπελουργία, Στοιχεία Γενικής Οικονομίας, Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Οργανικές Χημικές Βιομηχανίες, Ανόργανες Χημικές Βιομηχανίες, Οργανικά Βιομηχανικά Προϊόντα, Χημεία Περιβάλλοντος ΙΙ, Χημική Αποθήκευση kai Ήπιες μορφές Ενέργειας , Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων – Οινολογία ΙΙ, Εισαγωγή στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Διπλωματική Εργασία

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Μ.Π.Σ. οδηγεί στην απονομή:
(Α) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στους τομείς:

1. Χημεία Βιοοργανικών και Φαρμακευτικών Προϊόντων.
(Σύνθεση, απομόνωση, ανάλυση, ιδιότητες, εφαρμογές)

2. Χημεία Υλικών Προηγμένης Τεχνολογίας.
(Πολυμερή, καταλύτες, κεραμικά, προσροφητές).

3. Εφαρμοσμένη Βιοχημεία – Βιοτεχνολογία.

4. Περιβαλλοντική Ανάλυση

(Β) Διδακτορικού Διπλώματος

(Γ) Με το Διδακτορικό Δίπλωμα προσεγγίζονται ερευνητικές κατευθύνσεις και δραστηριότητες του Τμήματος που αντιστοιχούν στο γνωστικό αντικείμενο της χημείας.

  • Διακρατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Μ.Π.Σ) στη Βιοτεχνολογία Τροφίμων
  • Διατμηματικό Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών: «Ιατρική Χημεία: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών προϊόντων»
  • Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Πολυμερών
  • Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες
  • Mεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Aπομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Bιολογική Δραστικότητα
  • Διατμηματικό Mεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Bιοανόργανη Xημεία

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών.