Τμήμα Νοσηλευτικής | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Από Γ. Τσαλίκης 9 Νοεμβρίου 2010

Το τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ιδρύθηκε σύμφωνα με το Ν. 3391/05 (δημοσίευση ΦΕΚ Α 240/17-10-2005). Στεγάζεται στο κτιριακό συγκρότημα του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης «Ιωάννου και Αικατερίνης Γρηγορίου» σε χώρο που έχει παραχωρηθεί προσωρινά, μέχρι να κατασκευαστεί ιδιόκτητο κτίριο του τμήματος, πλησίον του Νοσοκομείου.

Προπτυχιακές Σπουδές

1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Ανατομική – Ιστολογία- Εμβρυολογία Ι, Φυσιολογία Ι, Βιολογία του κυττάρου – Βιοχημεία, Βιοφυσική – Βιοϊατρική τεχνολογία, Εισαγωγή στη Νοσηλευτική, Αγγλικά (ορολογία)

Μαθήματα Επιλογής
Βιοηθική, Δημογραφία, Εισαγωγή στην Ψυχολογία

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Ανατομική – Ιστολογία- Εμβρυολογία ΙΙ, Φυσιολογία ΙΙ, Φαρμακολογία, Βιοστατιστική, Βασική Νοσηλευτική Ι, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Αγγλικά (ορολογία)

Μαθήματα Επιλογής
Γενετική του ανθρώπου, Ιστορία και θεωρία της επιστήμης, Εισαγωγή στην πληροφορική, Νοσηλευτική της οικογένειας, Νομοθεσία και δεοντολογία στο χώρο της υγείας, Ισοβαρική και υπερβαρική οξυγονοθεραπεία

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Μικροβιολογία, Κοινοτική Νοσηλευτική Ι, Επιδημιολογία, Πληροφορική της υγείας, Βασική Νοσηλευτική ΙΙ

Μαθήματα Επιλογής
Παθολογική φυσιολογία, Γενική παθολογική ανατομική, Ειδικά θέματα στατιστικής, Θεωρίες της νοσηλευτικής, Πρώτες βοήθειες, Κοινωνιολογία της υγείας

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Πρόληψη, Παθολογία Ι, Συστήματα νοσηλευτικής φροντίδας, Χειρουργική Ι, Ψυχολογία στο χώρο της υγείας

Μαθήματα Επιλογής
Ανοσολογία, Ιολογία, Πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείων, Μεθοδολογία της έρευνας, Νοσηλευτική αναισθησιολογία, Υγιεινή της εργασίας, Νοσηλευτική αξιολόγηση

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Οικονομικά της υγείας, Παθολογία ΙΙ, Παθολογική νοσηλευτική Ι, Χειρουργική ΙΙ, Χειρουργική νοσηλευτική Ι

Μαθήματα Επιλογής
Κοινοτική νοσηλευτική ΙΙ, Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, Γεροντολογική νοσηλευτική, Δερματολογία, Διαιτητική – Διατροφή, Κριτική ανάλυση των κλινικών εμπειριών

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Οργάνωση υπηρεσιών υγείας, Παιδιατρική, Παθολογική νοσηλευτική ΙΙ, Χειρουργική νοσηλευτική ΙΙ, Καρδιολογία – Νοσηλευτική των καρδιαγγειακών παθήσεων

Μαθήματα Επιλογής
Διαπολιτισμική νοσηλευτική, Διεπιστημονική προσέγγιση στη φροντίδα υγείας, Αιματολογία – Αιμοδοσία, Μορφολογική νοσηλευτική, Νοσοκομειακές λοιμώξεις, Νοσηλευτική πρακτική βασισμένη σε ενδείξεις

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Παιδιατρική νοσηλευτική, Εντατικολογία – Επείγουσα νοσηλευτική και εντατική νοσηλεία, Ψυχιατρική (γενική – κοινωνική), Ογκολογία – Ογκολογική νοσηλευτική, Ορθοπεδική – Αθλητιατρική

Μαθήματα Επιλογής
Διασφάλιση ποιότητας στη φροντίδα υγείας, Κλινική νευρολογία, Νευρολογική – Νευροχειρουργική νοσηλευτική, Πνευμονολογία – Νοσηλευτική αναπνευστικών νοσημάτων, Ορθοπεδική νοσηλευτική, Νοσηλευτική της μητρότητας – Γυναικολογία

8ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Διοίκηση νοσηλευτικών υπηρεσιών, Κλινική παθολογική νοσηλευτική, Κλινική χειρουργική νοσηλευτική, Ψυχιατρική νοσηλευτική, Ανακουφιστική φροντίδα

Μαθήματα Επιλογής
Οικονομική αξιολόγηση και αποτίμηση της φροντίδας υγείας, Νοσηλευτικά προβλήματα παιδιών με χρόνια νοσήματα, Αποκατάσταση, Ακτινολογία – απεικονιστικές μέθοδοι, Επειγοντολογία, Μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, Ψυχοκοινωνική αποκατάσταση

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.