Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών | Πανεπιστήμιο Πατρών

Από Γ. Τσαλίκης 9 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ιδρύθηκε το 1983 (ως Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών) με σκοπό την ανάπτυξη της έρευνας στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής και την παροχή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στις/στους παιδαγωγούς της προσχολικής ηλικίας. Πράγματι, το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, έχει εξελιχθεί σε ένα θεσμό στα πλαίσια του οποίου καλλιεργούνται, τόσο στο επίπεδο της διδασκαλίας όσο και σε αυτό της έρευνας, όλες εκείνες οι επιστήμες οι οποίες διεθνώς προσδιορίζονται ως Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής. Επίσης, αποστολή του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ήταν και είναι μέχρι τώρα, η εκπαίδευση σύγχρονων παιδαγωγών για την προδημοτική εκπαίδευση.

Ωστόσο, οι τεράστιες αλλαγές που συντελούνται στα εκπαιδευτικά συστήματα τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα μας, η πολυετής εμπειρία της λειτουργίας μας, η διεύρυνση και η πολλαπλότητα των ερευνητικών αναζητήσεων και κατευθύνσεών μας, οι ποικίλες κοινωνικές και εκπαιδευτικές προσδοκίες που επενδύονται στα Παιδαγωγικά Τμήματα, έχουν στην πραγματικότητα οδηγήσει το Τμήμα μας στη διαμόρφωση μιας φυσιογνωμίας ενός σύγχρονου Τμήματος Επιστημών της Αγωγής και της Εκπαίδευσης. Επιστήμονες προερχόμενοι/ες από πολλές και διαφορετικές περιοχές των επιστημών, διδάσκουν και επιτελούν ερευνητικό έργο σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών αντικειμένων, προσπαθώντας να οδηγήσουν τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος, από τη μια πλευρά στη συγκρότηση ολοκληρωμένης επιστημονικής ταυτότητας στο πλαίσιο των παραδόσεων των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και από την άλλη στη δημιουργία μιας ταυτότητας σύγχρονου εκπαιδευτικού.

Προπτυχιακές Σπουδές

1ου Εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Γενική Παιδαγωγική, Εισαγωγή Στην Κοινωνιολογία Ι, Εισαγωγή Στην Ψυχολογία, Εισαγωγή Στις Τεχνολογίες Της Πληροφορίας Και Των Επικοινωνιών
Μαθήματα Επιλογής : Αγγλικά Ι, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Βασικά Θέματα Βιολογίας Ανθρώπου, Γαλλικά Ι, Γερμανικά Ι, Διδακτική Της Μουσικής Ι, Διδακτική Των Εικαστικών Τεχνών Ι, Θεωρία Της Δημοκρατίας: Κλασικές Προσεγγίσεις Και Σύγχρονα Προβλήματα, Ιστορία Τέχνης Ι, Ιταλικά Ι, Κοινωνική Ψυχολογία, Νεοελληνική Ιστορία, Παιδαγωγική Χειροτεχνία-Τεχνολογία Ι, Πολιτισμική Ανθρωπολογία, Ρωσικά Ι

2ου Εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Εισαγωγή Στη Φιλοσοφία, Παιδική Λογοτεχνία Ι
Μαθήματα Επιλογής: Αγγλικά ΙΙ, Ανθρωπολογία Και Εκπαίδευση, Βασικές Έννοιες Οικολογίας, Βασικές Υπηρεσίες Και Παιδαγωγικές Χρήσεις Του Διαδικτύου, Γαλλικά ΙΙ, Γερμανικά ΙΙ, Διδακτική Της Μουσικής ΙΙ, Διδακτική Των Εικαστικών Τεχνών ΙΙ, Εισαγωγή Στην Κοινωνιολογία ΙΙ, Ιστορία Τέχνης ΙΙ, Ιταλικά ΙΙ, Παιδαγωγική Χειροτεχνία-Τεχνολογία ΙΙ, Προσχολική Παιδαγωγική, Ρωσικά ΙΙ

3ου Εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Μέθοδοι Ερευνών Ι, Στατιστική Ι
Μαθήματα Επιλογής: Zητήματα Δίγλωσσης Eκπαιδευσης, Γνωστική Ψυχολογία, Δια Βίου Μάθηση Και Εκπαίδευση, Διδακτική Της Κίνησης Και Του Ρυθμού Ι, Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι, Ο Γραπτός Λόγος Στο Νηπιαγωγείο, Παιδική Λογοτεχνία ΙΙ, Συγκρότηση Και Ανάπτυξη Της Λογικομαθηματικης Σκέψης, Σύγχρονες Εφαρμογές Τεχνολογιών Της Πληροφορίας Και Των Επικοινωνιών, Φιλοσοφία Της Παιδείας, Ψυχολογία Της Οικογένειας

4ου Εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Εξελικτική Ψυχολογία, Διδακτική Εννοιών Των Μαθηματικών Για Την Προσχολική Ηλικία, Κοινωνιολογία Της Εκπαίδευσης, Τεχνολογίες Της Πληροφορίας Και Των Επικοινωνιών Στην Εκπαίδευση
Μαθήματα Επιλογής: Στατιστική ΙΙ, Αρχές Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Εισαγωγή Στις Νευροεπιστημες, Εισαγωγή Στις Φυσικές Επιστήμες Και Την Επιστημονική Καλλιέργεια Ι, Κοινωνική Δικαιοσύνη Και Δικαιώματα Του Παιδιού, Κοινωνιολογία Της Σχολικής Τάξης, Μέθοδοι Ερευνών ΙΙ, Μορφολογία Και Συγκρότηση Της Ελληνικής Κοινωνίας (Σεμινάριο), Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ, Πολιτική Κοινωνιολογία

5ου Εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Διδακτική Tης Γλώσσας Ι, Διδακτική Εννοιών Της Φυσικής Για Την Προσχολική Ηλικία, Ειδική Εκπαίδευση Ι, Πρακτική Άσκηση Ι
Μαθήματα Επιλογής: Ψυχολογία Της Προσωπικότητας Και Των Ατομικών Διαφορών, Ψυχολογική Προσέγγιση Του Παιδικού Ιχνογραφήματος, Εισαγωγή Στη Διδακτική Των Μαθηματικών Στην Προσχολική Ηλικία, Εισαγωγή Στην Επιστήμη Των Μαθηματικών, Εκπαιδευτικές Μεθοδολογίες: Μοντέλα Διδακτικής Παρέμβασης, Εκπαιδευτική Ψυχολογία Ι, Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Και Έλεγχος, Εναλλακτικά Προγράμματα Νηπιαγωγείου, Θέματα Γενετικής Ψυχολογίας (Σεμινάριο), Μουσειολογια Φυσικών Επιστήμων, Μουσικές Δραστηριότητες Για Το Νηπιαγωγείο Ι, Παιδαγωγικές Δραστηριότητες Με (Και Για) Υπολογιστές Στην Πρώτη Σχολική Ηλικία, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση – Εκπαίδευση Ενήλικων, Φιλοσοφία Της Γλώσσας, Φιλοσοφία Της Θρησκείας, Φύλο Και Πολιτισμική Ένταξη

6ου Εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Διδακτική Εννοιών Βιολογίας Για Την Προσχολική Ηλικία, Πρακτική Άσκηση ΙΙ, Το Νεοελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα
Μαθήματα Επιλογής: Ειδική Εκπαίδευση ΙΙ: Μαθησιακές Διαφορές Και Δυσκολίες, Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών Της Φυσικής Για Την Προσχολική Ηλικία, Ανάπτυξη Και Αξιολόγηση Αναλυτικών Προγραμμάτων, Διδακτική Tης Γλώσσας ΙΙ, Διδακτική Της Πληροφορικής Και Των Τεχνολογιών Της Πληροφορίας Και Των Επικοινωνιών, Διδακτική Των Θεατρικών Τεχνών Ι, Ειδικά Θέματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Θέματα Koινωνικης Γλωσσoλoγιας, Μουσικές Δραστηριότητες Για Το Νηπιαγωγείο ΙΙ, Σχεδιασμός Και Εκπόνηση Εκπαιδευτικής Έρευνας, Φιλοσοφία Της Τεχνολογίας, Ψυχολογία Της Ανάγνωσης

7ου Εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Θεσμοί Προσχολικής Αγωγής Και Εκπαίδευσης Στην Ευρώπη, Πρακτική Άσκηση ΙΙΙ
Μαθήματα Επιλογής: Αγωγή Υγείας, Αισθητική Αγωγή, Διδακτική Των Θεατρικών Τεχνών ΙΙ, Δραστηριότητες Από Τις Φυσικές Επιστήμες Για Το Νηπιαγωγείο (Σεμινάριο), Εθνογραφία (Σεμινάριο), Εισαγωγή Στις Φυσικές Επιστήμες Και Την Επιστημονική Καλλιέργεια ΙΙ, Θέματα Φιλοσοφίας Της Επιστήμης, Ιστορικές Και Πολιτισμικές Προσεγγίσεις Στην Εκπαίδευση (Σεμινάριο), Κοινωνιολογική Προσέγγιση Της Σχολικής Γνώσης Και Των Παιδαγωγικών Πρακτικών, Οι Τεχνολογίες Της Πληροφορίας Και Των Επικοινωνιών Στη Διδασκαλία Και Τη Μάθηση, Οικογενειακός Γραμματισμος, Σχεδιασμός Και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενήλικων, Σχεδιασμός Προγραμμάτων Μη Τυπικής Εκπαίδευσης

8ου Εξαμήνου
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Πρακτική Άσκηση ΙV
Μαθήματα Επιλογής: Διαταραχές Συμπεριφοράς Στην Παιδική Ηλικία, Θεωρίες Γλωσσικής Aνάπτυξης, Θέματα Φιλοσοφίας Των Κοινωνικών Επιστήμων, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Προχωρημένα Θέματα Διδακτικής Της Βιολογίας, Αισθητικές Θεωρίες, Ανάλυση Λόγου: Εμπειρικές Εφαρμογές, Αναλυτικό Πρόγραμμα Και Ευρωπαϊκή Διάσταση Στην Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση Και Εκπαιδευτικές Πρακτικές, Θέματα Ευρωπαϊκής Ιστορίας, Κλινική Ψυχολογία, Παιδαγωγικά Ρεύματα Για Την Προσχολική Εκπαίδευση, Προχωρημένα Θέματα Διδακτικής Της Φυσικής, Σχεδιασμός Και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Π.Μ.Σ οδηγεί στην απονομή:

1. Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής με ειδίκευση στα ακόλουθα πεδία:
Α. Κοινωνική Θεωρία, Πολιτική και Πρακτικές στην Εκπαίδευση
Β. Ψυχολογία στην Εκπαίδευση – Ειδική Αγωγή
Γ. Λόγος, Τέχνη και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση
Δ. Διδακτική των Θετικών Επιστημών: Εκπαιδευτικά προγράμματα, αξιολόγηση και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

2. Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ) στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Πατρών.