Τμήμα Ψυχολογίας | Πάντειο Πανεπιστήμιο

Από Γ. Τσαλίκης 6 Νοεμβρίου 2010

Μέσα σε κλίμα ευθύνης και πρόκλησης διαμορφώνονται και αναπτύσσονται η πολιτική και οι στόχοι του Τμήματος, που επιγραμματικά είναι: (1) η άρτια θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών στους βασικούς κλάδους της Ψυχολογικής Επιστήμης (Ψυχοφυσιολογία, Νευροψυχολογία, Πειραματική, Γνωστική, Κοινωνική, Εξελικτική και Κλινική Ψυχολογία) (2) η εξοικείωση και η άσκηση των φοιτητών στους βασικούς κανόνες και μεθόδους επιστημονικής έρευνας για την καταγραφή, κατανόηση και ερμηνεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς (3) η περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση της Ψυχολογικής Επιστήμης ως μίας εκ των Επιστημών του Ανθρώπου και της Κοινωνίας. Η εκπαίδευση ή και μετεκπαίδευση των μελών του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος σε χώρες όπως Γαλλία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Καναδά δίνει την ευκαιρία στους διδάσκοντες να ευαισθητοποιήσουν τους φοιτητές στην πολιτική/ιδεολογική βάση των θεωριών της Ψυχολογικής Επιστήμης, όπως αυτές αναπτύχθηκαν και αναπτύσσονται μέσα σε γνωστικά πλαίσια συγκεκριμένων κοινωνικο-πολιτικών συστημάτων και εποχών.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία Ι, Εισαγωγή στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι, Εισαγωγή στην Πειραματική Ψυχολογία Ι, Εισαγωγή στην Κοινωνική Ερευνα Ι, Εισαγωγή στην Γνωστική Ψυχολογία Ι

Εξάμηνο 2ο
Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ, Εισαγωγή στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ, Εισαγωγή στην Πειραματική Ψυχολογία ΙΙ, Εισαγωγή στην Κοινωνική Έρευνα ΙΙ, Εισαγωγή στην Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ, Ψυχοφυσιολογία, Ψυχοσωματικές διαταραχές του βρέφους και του νηπίου

Εξάμηνο 3ο
Μοντέλα Ανάλυσης της Συγκρότησης των Γνώσεων I: Επιστημολογικές προσεγγίσεις, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία Ι, Περιγραφική Στατιστική, Ψυχολογία της Υγείας Ι, Θεωρίες Προσωπικότητας και Κλινική Πρακτική Ι, Ψυχοπαθολογία του παιδιού και του εφήβου, Ψυχομετρία Ι, Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία I, Ανάλυση της Συμπεριφοράς Ι

Εξάμηνο 4ο
Σύγχρονες Τάσεις της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας: Μάθηση και Εκπαιδευτική αξιολόγηση, Κοινωνική Επιρροή Ι, Μοντέλα Ανάλυσης της Συγκρότησης των γνώσεων ΙΙ: Θέματα Γενετικής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Επαγωγική Στατιστική, Πειραματικός Σχεδιασμός Έρευνας στην Ψυχολογία Ι, Ψυχογλωσσολογία, Ψυχομετρία ΙΙ

Εξάμηνο 5ο
Εργαστήρια Κοινωνικής Ψυχολογίας, Μέθοδοι Έρευνας στην Κλινική Ψυχολογία, Κοινωνικές Αναπαραστάσεις, Θεωρίες και Μέθοδοι των Επιστημών του Ανθρώπου Ι, Ψυχολογία της Επικοινωνίας Ι

Εξάμηνο 6ο
Εισαγωγή στην Ψυχολογίας της Υγείας, Πολυδιάστατη Στατιστική, Ψυχολογία των Πολύ-πολιτισμικών Κοινωνιών και της Μετανάστευσης, Κοινωνική Νόηση, Νευροψυχολογία

Εξάμηνο 7ο
Πρακτική Άσκηση στην Ψυχολογία, Διπλωματική Εργασία, Εγκληματολογική Ψυχολογία Ι

Εξάμηνο 8ο
Εγκληματολογική Ψυχολογία ΙΙ, Ιδεολογία και Κοινωνική Ψυχολογία, Διπλωματική Εργασία, Πρακτική Άσκηση στην Ψυχολογία, Διπλωματική Εργασία

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου λειτουργούν τρία Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

α) Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργανωτική και Οικονομική Ψυχολογία» σε συνεργασία με τον Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφικής, Παιδαγωγικών και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών,

β) Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψυχολογία και Μ.Μ.Ε.»

γ) Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δυνητικές Κοινότητες: Κοινωνιο-Ψυχολογικές προσεγγίσεις και τεχνικές εφαρμογές».

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Πληροφορίες για τα υπόλοιπα τμήματα του Πάντειου Πανεπιστημίου, μπορείτε να βρείτε στο άρθροΠάντειο Πανεπιστήμιο | Παρουσίαση.