Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών | Πάντειο Πανεπιστήμιο

Από Γ. Τσαλίκης 6 Νοεμβρίου 2010

Προκειμένου να οργανωθούν καλύτερα οι εκπαιδευτικές και διοικητικές λειτουργίες του Τμήματος, αυτό χωρίζεται σε επιμέρους Τομείς συναφών γνωστικών αντικειμένων. Σύμφωνα με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, το Τμήμα περιλαμβάνει συγκροτημένους, τρεις Τομείς:

 • Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών
 • Διεθνών Σχέσεων και
 • Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας και Πολιτισμικών Σχέσεων

Τα γνωστικά αντικείμενα του κάθε Τομέα ορίστηκαν ως εξής:

1. Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών

 • Διεθνές Δίκαιο
 • Θεωρία, Μεθοδολογία και Ιστορία του Διεθνούς Δικαίου
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Διπλωματική Ιστορία
 • Διπλωματικές Σπουδές
 • Θεσμοί, Δίκαιο και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο
 • Διεθνής Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

2. Τομέας Διεθνών Σχέσεων

 • Ιστορία των Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής
 • Θεωρία και Μεθοδολογία των Διεθνών Σχέσεων
 • Διεθνής Πολιτική
 • Συγκριτική Πολιτική
 • Στρατηγικές Σπουδές
 • Επίλυση Συγκρούσεων
 • Ανάλυση της Εξωτερικής Πολιτικής
 • Πολιτικές Όψεις των Διεθνών Θεσμών
 • Θεωρίες Ολοκλήρωσης
 • Εξωτερική Πολιτική Μεγάλων Δυνάμεων
 • Μελέτη Χωρών και Περιοχών με έμφαση στα Βαλκάνια και Τουρκία, Μ. Ανατολή, Ευρώπη και Ην. Πολιτείες
 • Ελληνική Εξωτερική και Αμυντική Πολιτική

3. Τομέας Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας και Πολιτισμικών Σχέσεων

 • Πολιτική Οικονομία
 • Μακροοικονομική
 • Δημόσια Οικονομική
 • Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική
 • Οικονομική Ανάπτυξη
 • Οικονομική της Εργασίας
 • Παγκοσμιοποίηση
 • Διεθνής Μακροοικονομική
 • Διεθνές Εμπόριο
 • Διεθνείς Νομισματικές και Χρηματιστικές Σχέσεις
 • Οικονομική της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
 • Περιφερειακή Πολιτική και Ανάπτυξη
 • Κλαδική Οικονομία και Πολιτικές
 • Ευρωπαϊκή Νομισματική Ενοποίηση
 • Φιλοσοφία
 • Πολιτιστική Διπλωματία
 • Θρησκεία και Διεθνείς Σχέσεις
 • Σπουδές Κοινωνικού Ρόλου των Φύλων

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) του Παντείου Πανεπιστημίου, λειτουργεί από το 1994 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στα γνωστικά αντικείμενα των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.

Το πρόγραμμα είναι διετούς διάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2083/92, όπως ισχύει σήμερα, και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, σε μία από τις παρακάτω ειδικεύσεις:

 • Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές
 • Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές
 • Διεθνές Οικονομικό, Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό Δίκαιο
 • Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Πολιτική (Πρόγραμμα Jean Monnet)
 • Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη (Πρόγραμμα Jean Monnet)
 • Διεθνής Πολιτική Οικονομία.

Το Π.Μ.Σ. συνδυάζει τη θεωρητική διδασκαλία με την εμπειρική μελέτη διεθνών και ευρωπαϊκών θεμάτων. Κάθε ειδίκευση του ΠΜΣ έχει τη δική της απήχηση στην αγορά, δηλαδή απευθύνεται σε διαφορετικό κοινό (target group).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πάντειου Πανεπιστημίου.

Πληροφορίες για τα υπόλοιπα τμήματα του Πάντειου Πανεπιστημίου, μπορείτε να βρείτε στο άρθροΠάντειο Πανεπιστήμιο | Παρουσίαση.