Τμήμα Ψυχολογίας | ΑΠΘ

Από Γ. Τσαλίκης 31 Οκτωβρίου 2010

Το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής χωρίζεται σε τρείς τομείς με βάση το γνωστικό αντικείμενο.

Ο Τομέας Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας συντονίζει τα εξής γνωστικά αντικείμενα:

1. Πειραματική Ψυχολογία

2. Τα γνωστικά και θυμικά ψυχολογικά φαινόμενα (αντίληψη, προσοχή, μάθηση, μνήμη, σκέψη, γλώσσα, συναισθήματα)

3. Οι γνωστικές και θυμικές δυσλειτουργίες

4. Η βιολογική βάση των γνωστικών και θυμικών λειτουργιών

5. Η νευροψυχολογική μελέτη των γνωστικών και θυμικών φαινομένων

6. Η συμβολή της Ψυχολογίας στη Γνωστική Επιστήμη

7. Οι μέθοδοι της ψυχολογικής έρευνας και της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων των ερευνών

8. Η ιστορία και επιστημολογία της Ψυχολογίας

9. Γνωστικές και θυμικές λειτουργίες στους ηλικιωμένους

10. Ψυχομετρία (Ψυχολογική αξιολόγηση γνωστικών και θυμικών λειτουργιών)

Ο Τομέας Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας συντονίζει τα εξής γνωστικά αντικείμενα:

1. Την ανθρώπινη δια βίου ανάπτυξη σε όλες τις διαστάσεις της (γνωστικές, κοινωνικές και συναισθηματικές λειτουργίες) και τις επιδράσεις του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος στην ανάπτυξη.

2. Την Ψυχοπαθολογία και τις αποκλίσεις σε όλο το φάσμα της ανάπτυξης

3. Τη σχολική και εκπαιδευτική ψυχολογία και τις εφαρμογές της σχετικής γνώσης στο σχολικό πλαίσιο (μαθητές/ήτριες, εκπαιδευτικοί, οικογένεια, κοινότητα) σε επίπεδο πρόληψης, διάγνωσης, παρέμβασης και αξιολόγησης.

4. Την αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον (φυσικό και χτιστό) του σχολικού πλαισίου.

5. Τη συμβουλευτική ψυχολογία και τις εφαρμογές της στην εκπαίδευση (σχολική συμβουλευτική, συμβουλευτική σταδιοδρομίας, συμβουλευτική φοιτητών), στην οικογένεια και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.
6. Την κοινωνιολογική θεμελίωση της αγωγής, τις ανισότητες στα εκπαιδευτικά συστήματα, τη μελέτη του παράγοντα φύλο στο σχολικό πλαίσιο και την κοινωνία και την κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας.

Ο Τομέας Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας συντονίζει τα εξής γνωστικά αντικείμενα:

1. Κοινωνική Ψυχολογία

2. Κοινωνική Ψυχολογία: Μεθοδολογία έρευνας (ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις)

3. Κοινωνική Ψυχολογία: Διαπροσωπικές Σχέσεις

4. Κοινωνική Ψυχολογία: Ενδομαδικές Σχέσεις

5. Κοινωνική Ψυχολογία: Διεθνείς Σχέσεις (πόλεμος, ειρήνη, συγκρούσεις)

6. Κοινωνική Ψυχολογία και Εφαρμογές στην Κοινότητα

7. Κριτική Κοινωνική Ψυχολογία

8. Κοινωνική Οργανωτική Ψυχολογία

9. Κοινωνιολογία

10. Κλινική Ψυχολογία

11. Κλινική Ψυχολογία: Μεθοδολογία έρευνας (ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις)

12. Κλινική Ψυχολογία με γνωστικο-συμπεριφορική κατεύθυνση

13. Κλινική Ψυχολογία με ανθρωπιστική κατεύθυνση

14. Κλινική Ψυχολογία με ψυχαναλυτική κατεύθυνση

15. Κλινική Ψυχολογία με συστημική κατεύθυνση

16. Κλινική Ψυχολογία των Εξαρτήσεων

17. Ψυχοκοινωνικά Συστήμα

18. Κλινική Ψυχολογία: Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις στην κοινότητα

19. Κλινική Ψυχολογία Παίδων και Εφήβων

20. Ψυχοπαθολογία

21. Ψυχολογία Υγείας

22. Δικαστική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που περιλαμβάνει δύο επίπεδα σπουδών, στα οποία αντιστοιχούν:

1.Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

1. στη Γνωστική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία
2. στη Σχολική και Εξελικτική Ψυχολογία
3. στην Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία
4. στην Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικών προβλημάτων

2.Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) Ψυχολογίας

Μετά την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ο φοιτητής με αίτησή του μπορεί να συνεχίσει για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site της Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ΑΠΘ.