Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης | ΑΠΘ

Από Γ. Τσαλίκης 31 Οκτωβρίου 2010

Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Π.Α.Ε.) χορηγεί στου φοιτητές/-τριες, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, τον ακαδημαϊκό τίτλο «πτυχίο». Τα σχετικά με το πρόγραμμα και τον κανονισμό σπουδών, καθώς και με τις μεταπτυχιακές σπουδές καθορίζονται με βάση τις ισχυουσες διατάξεις για όλα τα Α.Ε.Ι.

Οι φοιτητές/-τριες παράλληλα με τη θεωρητική τους κατάρτιση κάνουν πρακτική άσκηση σε νηπιαγωγεία της πόλης της Θεσσαλονίκης και των γύρω περιοχών, καθώς και στο «Παιδικό Κέντρο» του Α.Π.Θ., το οποίο λειτουργεί στο χώρο του Πανεπιστημίου.

Προπτυχιακές Σπουδές

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού

1ο Εξάμηνο
Νεοελληνική Γλώσσα: Φωνολογία – Μορφολογία, Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή, Θεμελιώδη Ζητήματα των Επιστημών της Αγωγής, Πολιτιστική Κληρονομιά στην Εκπαίδευση, Εισαγωγή στις Θεωρίες της Ανάπτυξης, Νεοελληνική Ιστορία Ι: 1204-1830, Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών: Διδακτικά Μέσα, Ξένη Γλώσσα

2ο Εξάμηνο
Φυσιολογία της Μάθησης, Έννοιες των Φυσικών Επιστημών και Εφαρμογές, Ψυχολογία της Ανάπτυξης του Παιδιού: Γνωστική και Ψυχοκοινωνική Ανάπτυξη, Νεοελληνική Γλώσσα: Σύνταξη – Λεξιλόγιο, Νεότερη και Σύγχρονη Τέχνη στην Εκπαίδευση, Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης Ι, Θεμελιώδη Ζητήματα της Προσχολικής Εκπαίδευσης, Ξένη Γλώσσα

3ο Εξάμηνο
Εισαγωγή στη Ρυθμική και Κινητική Αγωγή, Ο Λόγος του Παιδιού και οι Διαταραχές του, Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Κοινωνικοποίηση του Παιδιού Προσχολικής Ηλικίας, Ανθρώπινη Οικολογία, Παιδική Λογοτεχνία, Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική Ι, Ξένη Γλώσσα

4ο Εξάμηνο
Μαθησιακές Δυσκολίες, Εισαγωγή στη Μουσική Παιδαγωγική, Έννοιες των Μαθηματικών και Εφαρμογές, Χώρος και Διαδικασίες Αγωγής, Σύγχρονες Τάσεις της Προσχολικής Αγωγής, Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική ΙΙ, Εισαγωγή στην Εικαστική Γλώσσα και Αγωγή, Ξένη Γλώσσα

5ο Εξάμηνο
Ιστορία και Εκπαίδευση Μειονοτικών Ομάδων στην Ελλάδα, Προγράμματα και οργάνωση της Εκπαιδευτικής διαδικασίας, Συγκριτική Παιδαγωγική, Εισαγωγή στη Θεατρική Τέχνη και Αγωγή, Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική ΙΙΙ, Ξένη Γλώσσα

6ο Εξάμηνο
Μάθηση και Κοινωνικό Περιβάλλον, Μέσα Επικοινωνίας και Παιδική Ηλικία, Μεθοδολογία της Έρευνας–Τεχνογραφία–Στατιστική, Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική ΙV, Ξένη Γλώσσα

7ο Εξάμηνο
Ψυχοπαιδαγωγική της Επικοινωνίας, Μορφολογία Προσχολικού Εξοπλισμού, Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική V

8ο Εξάμηνο
Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική VΙ

Υποχρεωτικά Μαθήματα προσανατολισμού

1. ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

5ο Εξάμηνο
Εικαστικές Δεξιότητες στην Προσχολική Ηλικία, Μουσικοπαιδαγωγικές Απόψεις και Εφαρμογές, Μουσείο και Εκπαίδευση

6ο Εξάμηνο
Σχεδιασμός Εποπτικού Υλικού, Μνημεία και Αρχαιολογικοί Χώροι στην Εκπαίδευση, Ρυθμική και Κινητική Αγωγή: Υποδομή και Λειτουργία του Παιδαγωγού

7ο Εξάμηνο
Κουκλοθέατρο–Τεχνική-Θεματολογία, Η Εικαστική Γλώσσα στην Προσχολική και Σχολική Ηλικία

8ο Εξάμηνο
Αυτοσχεδιασμοί και Ακρόαση Μουσικής, Παραδοσιακές Τέχνες και Εικαστικές Εφαρμογές στην Προσχολική Ηλικία

2. ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

5ο Εξάμηνο
Νεοελληνική Ιστορία ΙΙ 1830-1940, Εισαγωγή στη Γενική Γλωσσολογία, Μέσα Επικοινωνίας και Κοινωνία

6ο Εξάμηνο
Εθνοτικές Ομάδες και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Εικονιστική Αφήγηση και Παιδική Ηλικία, Αφηγηματολογία–Λογοτεχνία

7ο Εξάμηνο
Κοινωνική Ιστορία της Σύγχρονης Ελλάδας ΙΙ, Επιστημολογία Παιδαγωγικών Θεωριών, Θέματα Παιδικής Λογοτεχνίας

8ο Εξάμηνο
Γλώσσα και Εκπαίδευση στη Νεότερη Ελλάδα

3. ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

5ο Εξάμηνο
Σύγχρονα Προγράμματα της Προσχολικής Αγωγής, Διδασκαλία και Μάθηση Μαθηματικών Εννοιών: Εφαρμογές, Οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

6ο Εξάμηνο
Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες: Εφαρμογές, Το επάγγελμα του Εκπαιδευτικού στη Διεθνή του Διάσταση, Προσέγγιση των Κοινωνικών Σχέσεων στο Εκπαιδευτικό Περιβάλλον

7ο Εξάμηνο
Οργάνωση και Προγραμματισμός της Φυσικής Αγωγής στην Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία, Παιδαγωγική Οργάνωση του Χώρου, Παιδαγωγικό Υλικό και Εφαρμογές του, Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική στην Προσχολική Εκπαίδευση

4. ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

5ο Εξάμηνο
Ψυχοκοινωνικές Διαστάσεις της Μάθησης και Διδασκαλίας, Εκπαίδευση Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, Γνωστική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση

6ο Εξάμηνο
Εφαρμογές της Γνωστικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση, Εμψύχωση των Ομάδων, Εκπαιδευτικά Προγράμματα για παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες, Αντιμετώπιση Παιδιών με Ψυχοκοινωνικές Διαταραχές

7ο Εξάμηνο
Επιπτώσεις του Νευροβιολογικού Μοντέλου στην Εκπαίδευση, Μεθοδολογία Έρευνας στην Ψυχολογία και στην Ειδική Αγωγή, Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία

Μαθήματα Επιλογής

1ο Εξάμηνο
Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ι, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογική Σκέψη, Τέχνη και Ανάπτυξη: Το Θέατρο Σκιών ως Μέσον Αγωγής και Ανάπτυξης του Παιδιού, Βασική Μουσική Αγωγή, Ιστορία της Παιδικής Λογοτεχνίας, Εργαστηριακή Έρευνα (σύμφωνα με ειδικές ανακοινώσεις των διδασκόντων)

2ο Εξάμηνο
Ψυχανάλυση και Παιδαγωγική, Εικονογράφηση Παιδικού Βιβλίου, Πολυγραμματισμοί και Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής στο Νηπιαγωγείο, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ΙΙ, Διγλωσσία και εκπαίδευση, Η Εικόνα ως Σημειωτικό Είδος και η Σχέση της με τον Ψυχισμό, Τέχνη και Ανάπτυξη ΙΙ: Το Θέατρο Σκιών ως Μέσον Αγωγής και Ανάπτυξης του Παιδιού, Κοινωνική Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας Ι, Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία, Εργαστηριακή Έρευνα (σύμφωνα με ειδικές ανακοινώσεις των διδασκόντων)

3ο Εξάμηνο
Παιδαγωγικά Μοντέλα στην Προσχολική Εκπαίδευση, Το Αντικείμενο στο Παιχνίδι και στην Πραγματικότητα, Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης ΙΙ, Εργαστηριακή Έρευνα (σύμφωνα με ειδικές ανακοινώσεις των διδασκόντων)

4ο Εξάμηνο
Επικοινωνιακές Σχέσεις Βορρά – Νότου, Εικαστικές Δραστηριότητες με Φυσικά Υλικά, Ευαισθητοποίηση στη Δυναμική των Ομάδων, Κοινωνία και Υγεία, Κλασικοί χαρακτήρες της παιδικής λογοτεχνίας, Εργαστηριακή Έρευνα (σύμφωνα με ειδικές ανακοινώσεις των διδασκόντων)

5ο Εξάμηνο
Θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ιστορία Βορείου Ελληνισμού Ι: Μακεδονία, Ευαισθητοποίηση στο Λόγο της Εικόνας, Κατασκευές-Παιχνίδια με Υλικά από τη Φύση και την Τεχνολογία, Κοινωνίες των Βαλκανίων, Βιωματική Εκπαίδευση, Εργαστηριακή Έρευνα (σύμφωνα με ειδικές ανακοινώσεις των διδασκόντων)

6ο Εξάμηνο
Σπουδές Ειρήνης, Εκπαιδευτικό Λογισμικό για Παιδιά, Εκπαίδευση Παιδιών με Νοητική Καθυστέρηση, Μειονοτικά Ζητήματα και Μειονοτική Εκπαίδευση στη Μεταπολεμική Ελλάδα, Ιστορία Βόρειου Ελληνισμού ΙΙ: Θράκη – Ήπειρος, Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις του Έργου Τέχνης και Εφαρμογές, Ιστορία των Ιδεών της Προσχολικής Αγωγής, Ολιστικές Προσεγγίσεις στη Μελέτη του Φυσικού και Ανθρώπινου Περιβάλλοντος, Αναπτυξιακά προβλήματα παιδιών προσχολικής ηλικίας, Εργαστηριακή Έρευνα (σύμφωνα με ειδικές ανακοινώσεις των διδασκόντων)

7ο Εξάμηνο
Διδακτική των Μαθηματικών, Χώρος και Αγωγή στο Σχολείο και τη Γειτονιά, Αξιολόγηση του Παιδιού, Μειονοτικές Ομάδες και Προσχολική Εκπαίδευση, Αστείο και Παιδί, Εργαστηριακή Έρευνα (σύμφωνα με ειδικές ανακοινώσεις των διδασκόντων)

8ο Εξάμηνο
Κοινωνικές Σχέσεις και Πολιτισμικές Ιδιαιτερότητες, Παιδικό Βιβλίο – Εκδόσεις, Ερμηνεία Πηγών και Κειμένων Νεοελληνικής Ιστορίας, Εικαστικό Εργαστήρι Εικονογράφησης, Συμβουλευτική Γονέων, Εκπαιδευτικά προγράμματα ρυθμικής και κινητικής αγωγής, Εργαστηριακή Έρευνα (σύμφωνα με ειδικές ανακοινώσεις των διδασκόντων)

Μεταπτυχιακές Σπουδές

  • Κοινό Ελληνογαλλικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Διδακτικές της πολυγλωσσίας και γλωσσικές πολιτικές. Διάδοση των γλωσσών και των πολιτισμών σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα»
  • Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους».
  • Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση».

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ