Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών | ΑΠΘ

Από Γ. Τσαλίκης 31 Οκτωβρίου 2010

Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών είναι να αναπτύσσει τις καλλιτεχνικές δεξιότητες των φοιτητών και να τους παρέχει τις αναγκαίες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις γύρω από τις εικαστικές τέχνες. Επίσης, το τμήμα συμβάλλει στην κοινωνική πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου.

Προπτυχιακές Σπουδές

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ιστορία της Αρχιτεκτονικής 1-2-3-4, Γυψογραφία, Μαρμαροτεχνία, Στοιχεία Γλυπτικής1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, Πλαστικά σκίτσα, Ζωγραφική1-2-3-4, Χαρακτική 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, Φωτογραφία, Γυαλί -Σχεδίαση και Μελέτη Εικαστικού και Βιομηχανικού Γυαλιού, Ιστορία Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης, Αισθητική 1-2, Αρχαία Τέχνη 1-2, Μεσαιωνική Τέχνη 1-2, Ψυχολογία της Εκπαίδευσης, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Ειδική Διδακτική της Τέχνης 1-2, Ξένη Γλώσσα, Γεωμετρικές αππεικονίσεις του χώρου – Γραμμικό Σχέδιο 1-2

Μαθήματα Επιλογής

Σκηνογραφία 1-2-3-4, Στοιχεία Γλυπτικής, Χαρακτική Επιλογής 1-2-3-4, Σχεδίαση και Μελέτη Εικαστικού και Βιομηχανικού Γυαλιού (Επιλογής), Γενικές Αρχές Χρήσης των Η/Υ στον Τομέα τις Ψηφιακής Εικόνας (Επιλογής) 1-2, Ειδικά θέματα της Ιστορίας της Τέχνης 1-2-3-4, Καλλιτεχνική Ανατομία 1-2

Μεταπτυχιακές Σπουδές

  • Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης