Θεολογική Σχολή | ΑΠΘ

Από Γ. Τσαλίκης 31 Οκτωβρίου 2010

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι η προσφέρει στους φοιτητές του: τη δυνατότητα έρευνας και μελέτης της ορθόδοξης θεολογίας, την καλλιέργεια και ανάπτυξη πρακτικών κλάδων της θεολογίας και τη δημιουργία της απαραίτητης επικοινωνίας της εκκλησίας με την κοινωνία (όπως διατυπώνεται από το Τμήμα).

Προπτυχιακές Σπουδές

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εξάμηνο 1ο
Αρχαία Ελληνικά, Ασκήσεις: Ανθολόγιο κειμένων, Εισαγωγή στη Θρησκειολογία (Τα Θρησκεύματα του αρχαίου Κόσμου), Εισαγωγή στην επιστήμη της Θεολογίας, Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη και τη βιβλική εβραϊκή γλώσσα, Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη, Ασκηση Λειτουργικής

Εξάμηνο 2ο
Ιστορία και Γραμματεία της Εκκλησίας της Ελλάδος, Βυζαντινή Αρχαιολογία, Ιστορία της Φιλοσοφίας, Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία: Από την ίδρυση της μέχρι το σχίσμα του 1054, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Πληροφορική & Θεολογία, Κατ’επιλογήν υποχρεωτικά: (2)

Εξάμηνο 3ο
Ερμηνεία ιστορικών βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης από το κείμενο των Ο’, Ιστορία Σλαβικών Ορθοδόξων Εκκλησιών, Εισαγωγή στην πατερική σκέψη και Αγιολογία, Γενική Κοινωνιολογία, Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία: Από το σχίσμα του 1054 μέχρι σήμερα, Κατ’επιλογήν υποχρεωτικά: (2)

Εξάμηνο 4ο
Τα σύγχρονα μεγάλα θρησκεύματα, Ερμηνεία ποιητικών και προφητικών βιβλίων της Π. Δ. από το κείμενο των Ο’, Ερμηνεία των συνοπτικών Ευαγγελίων, Εκκλησιαστική Γραμματολογία και ερμηνεία Πατέρων, Εκκλησιαστική Γραμματολογία με έμφαση στους λατίνους Πατέρες, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Θρησκείας,’Ασκηση Ομιλητικής-Επικοινωνίας, Κατ’επιλογήν υποχρεωτικά: (2)

Εξάμηνο 5ο
Ερμηνεία Επιστολών του Αποστόλου Παύλου, Δογματική Α΄.Ιστορία της Ορθόδοξης θεολογίας και πνευματικότητας, Εισαγωγή στην Ποιμαντική, Λειτουργική, Ποιμαντική Θεολογία, Κατ’επιλογήν υποχρεωτικά: (2)

Εξάμηνο 6ο
Διαθρησκειακός διάλογος, Εκκλησιαστική Γραμματεία των Σλάβων, Δογματική Β΄.Εισαγωγή στη Θεολογική Γνωσιολογία, Οικουμενική κίνηση, Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού, Ομιλητική, Κατ’επιλογήν υποχρεωτικά: (2)

Εξάμηνο 7ο
Θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης, Ερμηνεία της Ιωαννείου Γραμματείας, Δογματική Γ΄. Έκθεση της Ορθοδόξου Πίστεως, Κατηχητική και Χριστιανική Παιδαγωγική, Δογματική Δ΄. Συμβολική Θεολογία, Εισαγωγή στην Ηθική, Κατ’επιλογήν υποχρεωτικά: (2)

Εξάμηνο 8ο
Θεολογία της Καινής Διαθήκης, Κανονικό και Εκκλησιαστικό Δίκαιο, Διδακτική του μαθήματος των θρησκευτικών, Χριστιανική ηθική, Σημειολογία του συγχρόνου πολιτισμού, Κατ’επιλογήν υποχρεωτικά: (2)

Μαθήματα Επιλογής – Χειμερινό εξάμηνο

Α΄ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ:
‘Κατασκευάζοντας το ιερό’:αρχαιοελληνική θρησκεία & κοινωνιοβιολογία σύμφωνα με τα δεδομένα τής σύγχρονης έρευνας, Ο αντίχριστος & η δευτέρα παρουσία στην παύλεια Θεολογία, Οι «τελετουργίες της διάβασης» στην Αρχαία Ελλάδα., Μουσική και ποίηση στο Αρχαίο Ισραήλ, Ιουδαϊκή Εξωβιβλική Γραμματεία, Ερμηνεία του Δωδεκαπροφήτου από το Εβραϊκό κείμενο Ι, Ιστορία του Βιβλικού Ισραήλ, Πηγή των Λογίων (Q). Το αρχαιότερο Ευαγγέλιο

Β΄ ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ:
Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας, Η Μακεδονία και ο κόσμος των Σλάβων, Μνημειακή τοπογραφία τής Θεσσαλονίκης (Α’: 4ος-8ος αιώνας), Η διαμόρφωση τής εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, Μνημειακή τοπογραφία τής Θεσσαλονίκης (Β’: 9ος-15ος αιώνας, Η μεσαιωνική Δύση, To Οικουμενικό Πατριαρχείο και ο Πατριάρχης Ιωακείμ Γ’, 19ος-20ος αιώνας, Αρχαιολογία λατρευτικών χώρων της προκωνσταντίνειας εποχής, Βυζαντινή τέχνη της μεσοβυζαντινής περιόδου, Εισαγωγή στην Εκκλησιαστική Ιστορία της Ελλάδος., Μεθοδολογία έρευνας και συγγραφής επιστημονικής μελέτης, Θέματα Εκκλησιαστικής Ιστορίας: Β’. Οι Γ’, Δ’ και Ε’ Οικουμενικές Σύνοδοι, Εκκλησιαστική Γραμματεία της Δύσης (Β’- Ε’ αιώνας), Η Ασκητική Γραμματεία της Δύσης μέχρι τον ΣΤ’ αιώνα

Γ΄ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ:
Η Δογματική διδασκαλία των Οικουμενικών Συνόδων, Ευνομίου Ελληνική αθεϊα, Ο όρος της Χαλκηδόνας και η θεολογική και οικουμενική σημασία του, Η ελευθερία του ανθρώπου. Οντολογία και προοπτικές της, Βυζαντινή και αρχαιοελληνική μουσική. Συγκριτική μελέτη, Περί δογμάτων επιλύσεων 2: Το μυστήριο του Χρίστου και το μυστήριο της Παρθένου

Δ΄ ΤΟΜΕΑΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:
Το μάθημα των θρησκευτικών στη Μέση Εκπαίδευση, Η σχολική τάξη ως κοινωνική ομάδα και η συνεργατική διδασκαλία και μάθηση Διαπολιτισμική/διαθρησκειακή αγωγή σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα (Έννοια, χαρακτηριστικά, προσανατολισμοί), Κυπριακό Εκκλησιαστικό Δίκαιο, Δημόσιος θεολογικός λόγος, Υμνολογία και ερμηνεία λειτουργικών κειμένων, Εισαγωγή στην Εκκλησιαστική Μουσική, Ο διάλογος και το μάθημα των θρησκευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Ε΄ ΤΟΜΕΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ:
Πνευματικότητα και κοινωνική ζωή, Χριστιανισμός & νεοελληνική λογοτεχνία, Μορφές Ποιμαντικής σε αστικό περιβάλλον, Θεολογικές εφαρμογές με χρήση Η/Υ, Επεξεργασία θεολογικής πληροφορίας με χρήση Η/Υ

Μαθήματα Επιλογής – Εαρινό εξάμηνο

Α΄ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ:
Τελετουργίες κάθαρσης στην λατρεία τής Ίσιδας, Εσχατολογία και Σωτηριολογία στον Απ.Παύλο, Βιβλική Θεολογία & Λειτουργική Αναγέννηση, Καταλλαγή & θεραπεία στην Αγία Γραφή και την Παγκόσμια Ιεραποστολή, Αποκαλυπτικά κείμενα τής Κ .Διαθήκης, Η μετά θάνατον ζωή στο αρχαίο Ισραήλ, Ιουδαϊκή εξωβιβλική γραμματεία, Βιβλική Ιστορία & Αρχαιολογία, Βιβλική εβραϊκή γλώσσα, Θρησκευτικές μεταρρυθμίσεις στο βιβλικό Ισραήλ, Οι πρώτες φάσεις τής βασιλείας στο βιβλικό Ισραήλ, Ελληνιστική κοινή, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Ι

Β΄ ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ:
Η Μακεδονία & ο κόσμος των Σλάβων, Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, Αρχαιολογία λατρευτικών χώρων τής προκωνσταντίνειας εποχή, Εισαγωγή στην Εκκλησιαστική Ιστορία τής Ελλάδος, Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και ο Πατριάρχης Ιωακείμ Γ’, 19ος-20ος αιώνας, Μνημειακή τοπογραφία της Θεσσαλονίκης (Μέρος Α’, 4ος-8ος αιώνας), Μνημειακή τοπογραφία της Θεσσαλονίκης (Μέρος Β’, 9ος-15ος αιώνας), Εκκλησιαστική Ιστορία των Νέων Χωρών, Τεχνική εκπονήσεως επιστημονικής εργασίας στην Εκκλησιαστική Ιστορία, Θέματα Εκκλησιαστικής Ιστορίας: Γ’. Οι ΣΤ’ και Ζ’ Οικουμενικές Σύνοδοι, Εκκλησιαστικές προεκτάσεις της πολιτικής συμπεριφοράς του Αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ’ του Σοφού, Εκκλησιαστική Γραμματεία της Δύσης (ΣΤ’ αιώνας -1054), Η Θεολογία του Αγίου Κυπριανού Καρθαγένης

Γ΄ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ:
Η Εικονολογία τής Εκκλησίας, Ορθόδοξο δόγμα και θεολογικός προβληματισμός, Η θέωση του ανθρώπου, θεολογικές προϋποθέσεις και οντολογία της, Από την τέχνη της θεολογίας στη θεολογία της τέχνης. Εισαγωγή στην αισθητική θεολογία, Περί δογμάτων επιλύσεων: Φύση και αγάπη

Δ΄ ΤΟΜΕΑΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:
Λατρευτική αγωγή στην παιδική και εφηβική ηλικία, Ο μαθητής ως κριτήριο του μαθήματος των θρησκευτικών, Κυπριακό Εκκλησιαστικό Δίκαιο, Ομιλητική διάσταση της υμνογραφίας, Κείμενα ελληνικής γλώσσας. (Υποχρεωτικά ελληνικά για αλλοδαπούς), Ιστορία και θεολογία της Ακολουθίας του Γάμου, Θέματα ψαλτικής τέχνης, Ο θεολόγος και το μάθημα των θρησκευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Ε΄ ΤΟΜΕΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ:
Θέματα κοινωνικής διαλεκτικής, Προκλήσεις Βιοηθικής, Ποιμαντική Εκκλησιολογία, Κοινωνική Ηθική -Κοινωνικά προβλήματα, Θρησκεία & Παραδοσιακή Κοινωνία, Η Μηχανική & η Πληροφορική τής Θεολογίας, Εισαγωγή στην Ανάλυση μέσω Η/Υ & Σύνταξη προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ΕΕ)

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει τους ακόλουθους τίτλους:

1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα εξής επιστημονικά πεδία με τις αντίστοιχες ειδικεύσεις:

Α. Ερμηνευτικής Θεολογίας

1. Παλαιά Διαθήκη
2. Καινή Διαθήκη
3. Θρησκειολογία

Β. Ιστορικής Θεολογίας

1. Ιστορία
2. Γραμματεία
3. Αρχαιολογία

Γ. Συστηματικής Θεολογίας

1. Δογματική
2. Φιλοσοφία
3. Ηθική
4. Ποιμαντική
5. Κοινωνιολογία

Δ. Πρακτικής Θεολογίας

1. Παιδαγωγική
2. Λειτουργική
3. Εκκλησιαστικό και Κανονικό Δίκαιο

Ε. Διατομεακό πεδίο Οικουμενικής Θεολογίας με ειδίκευση

1. Οικουμενική Θεολογία

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site της Θεολογικής Σχολές ΑΠΘ.