Μαθηματικό | ΑΠΘ

Από Γ. Τσαλίκης 31 Οκτωβρίου 2010

Σκοπός του Τμήματος είναι η ανάπτυξη στους φοιτητές της μαθηματικής σκέψης και παράλληλα η δημιουργία της δυνατότητας αναζήτησης και επεξεργασίας θεωρητικών μοντέλων για την ερμηνεία πρακτικών και θεωρητικών προβλημάτων.

Προπτυχιακές Σπουδές

1ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Γραμμική Άλγεβρα I, Εισαγωγή στην Άλγεβρα, Λογισμός Ι, Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ. Fortran 90/95 ή C++

2ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Γραμμική Άλγεβρα II, Λογισμός ΙΙ, Αναλυτική Γεωμετρία Ι, Θεωρητική Πληροφορική, Μαθηματικός Προγραμματισμός

Μαθήματα Επιλογής
Συμβολικές γλώσσες προγραμματισμού

3ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Θεωρία αριθμών, Λογισμός III, Τοπολογία μετρικών χώρων, Αναλυτική γεωμετρία II, Θεωρία πιθανοτήτων I

Μαθήματα Επιλογής
Εισαγωγή στην μετεωρολογία και κλιματολογία, Ιστορία Μαθηματικών

Προαιρετικά Μαθήματα
Φροντιστήριο Θεωρίας Πιθανοτήτων Ι, Σεμινάρια Χρήσης Λογισμικού

4ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Αλγεβρικές δομές, Λογισμός IV, Διαφορικές εξισώσεις, Στατιστική, Μαθηματικές μέθοδοι στην επιχειρησιακή έρευνα

Μαθήματα Επιλογής
Ιστορία της μαθηματικής παιδείας, Διδακτική των μαθηματικών, Γενική και δυναμική μετεωρολογία

Προαιρετικά Μαθήματα
Ανάλυση Μαθηματικών Κειμένων σε Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά/Γαλλικά/Γερμανικά)

5ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εισαγωγή στην πραγματική ανάλυση, Κλασική διαφορική γεωμετρία I, Αριθμητική ανάλυση, Θεωρία πιθανοτήτων II, Στοχαστικές στρατηγικές

Μαθήματα Επιλογής
Σεισμολογία, Θεωρητική μηχανική

Προαιρετικά Μαθήματα
Προχωρημένη Ανάλυση Μαθηματικών Κειμένων σε Ξένη Γλώσσα

6ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μιγαδική ανάλυση, Διαφορίσιμες πολλαπλότητες I

Μαθήματα Επιλογής
Θεωρία ασαφών συνόλων, Διαφορικές μορφές, Στοχαστικές Διαδικασίες, Ειδικά θέματα Α

Μαθήματα ελεύθερης Επιλογής
Διδακτική των μαθηματικών, Μηχανική συνεχών μέσων

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά
Θεωρία ομάδων, Θεωρία μέτρου, Στοιχεία συναρτησιακής ανάλυσης, Γενική τοπολογία, Γραμμική γεωμετρία I, Κλασική διαφορική γεωμετρία II, Υπολογιστικά μαθηματικά, Γλώσσες-μηχανές-γραμματικές, Εφαρμοσμένη ανάλυση παλινδρόμησης και διασποράς, Θεωρία πινάκων, Προσδιοριστικές μέθοδοι βελτιστοποίησης

7ο Εξάμηνο
Μαθήματα Επιλογής

Μαθηματική Φυσική, Ειδικές Συναρτήσεις, Στοχαστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά,
Μετροθεωρία Πιθανοτήτων, Αρμονική Ανάλυση, Ειδικά Θέματα, Γραμμική Γεωμετρία ΙΙ, Δομές Δεδομένων, Ειδικά Θέματα Β

Μαθήματα ελεύθερης Επιλογής
Παρατηρησιακή Αστρονομία και Αστροφυσική

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά
Θεωρία Συνόλων Ι, Μαθηματική Λογική Ι, Στοχαστικές Επιχειρησιακές Έρευνες, Θεωρία Galois,
Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους, Διαφορίσιμες Πολλαπλότητες ΙΙ, Κλασική Θεωρία Ελέγχου, Μαθηματική Στατιστική

8ο Εξάμηνο
Μαθήματα Επιλογής

Θεωρία Συνόλων ΙΙ, Μαθηματική Λογική ΙΙ, Συνδυαστική, Στατιστική Συμπερασματολογία, Θεωρία Δικτύων, Αλγεβρική Θεωρία Αριθμών, Εξισώσεις Διαφορών και Εφαρμογές, Μοντέρνα Θεωρία Ελέγχου, Χρονικές Σειρές, Δειγματοληψία, Στατιστική Ανάλυση Πληροφορίας, Στατιστική Ανάλυση του Χάους, Μιγαδική Ανάλυση και Θεωρία Δυναμικού, Θέματα Ανάλυσης ΙΙ, Βάσεις Δεδομένων, Ειδικά Θέματα Β, Ειδικά Θέματα Α

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά
Αλγεβρικές καμπύλες, Ανάλυση Fournier

Μαθήματα ελεύθερης Επιλογής
Ιστορία και φιλοσοφία της άλγεβρας, Θεωρητική αστροφυσική και κοσμολογία

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Μαθηματικού AΠΘ.