Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία | ΑΠΘ

Από Γ. Τσαλίκης 31 Οκτωβρίου 2010

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι να μεταδώσει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις για να ασχοληθούν με την Αγγλική Γλώσσα, Φιλολογία και Πολιτισμό, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης, αλλά και της έρευνας, της μετάφρασης και της επικοινωνίας (όπως διατυπώνεται από το Τμήμα).

Προπτυχιακές ΣΠουδές

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Σύγχρονη Αγγλική Γλώσσα Ι, Σύγχρονη Αγγλική Γλώσσα ΙΙ, Προφορικός Λόγος Ι, Προφορικός Λόγος ΙΙ, Γραπτός Λόγος Ι, Δεξιότητες Επικοινωνίας Ι: Προφορικός και Γραπτός Λόγος, Ειδικά Θέματα, Αγγλική Γλώσσα: Προβληματικές Περιοχές, Γραπτός Λόγος ΙΙ, Δεξιότητες Επικοινωνίας ΙΙ: Προφορικός και Γραπτός Λόγος, Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι, Εισαγωγή στη Γλωσσολογία ΙΙ, Εισαγωγή στη Γλωσσολογία ΙΙ, Εισαγωγή στη Μορφολογία, Σύνταξη, Εισαγωγή στην Ψυχογλωσσολογία, Λειτουργική Γραμματική σε Σημασιολογικές Αρχές, Επιτονισμός: Θεωρία και Εφαρμογή, Φωνητική, Φωνολογία, Σημασιολογία, Πραγματολογία, Ειδικά Θέματα, Σημειωτική, Γενετική Σύνταξη, Ιστορία της Αγγλικής Γλώσσας, Χρόνος και Ρηματική Όψη, Γνωστική Γραμματική, Ειδικά Θέματα: Ψυχογλωσσολογία-Μοντέλα Παραγωγής και Κατανόησης του Λόγου, Η Διδασκαλία της Προφοράς της Αγγλικής Γλώσσας, Ειδικά Θέματα: Κλιτική Μορφολογία, Μεθοδολογία Διδασκαλίας Σύγχρονων Γλωσσών Ι, Μεθοδολογία Διδασκαλίας Σύγχρονων Γλωσσών ΙΙ, Στρατηγικές Γλωσσικής Εκμάθησης και Επικοινωνίας, Διαγλωσσικές Επιδράσεις στη Γλωσσική Εκμάθηση, Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Εποπτικά Μέσα Διδασκαλίας, Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών με Υποστήριξη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ειδικά Θέματα : Πρακτική Ασκηση- Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Μεθοδολογία Διδασκαλίας Σύγχρονων Γλωσσών ΙΙΙ, Αξιολόγηση και Οργάνωση Διδακτέας Ύλης, Σχεδιασμός Αναλυτικού Προγράμματος, Σχεδιασμός Γλωσσικού Μαθήματος: Μικροδιδασκαλία, Έλεγχος και Αξιολόγηση Επίδοσης, Ειδικά Θέματα, Μεταφραστική Θεωρία και Πράξη, Ρητορική και Γλώσσα, Σημασιολογικά Πεδία, Γλώσσα και Ύφος στα Μ.Μ.Ε., Ειδικά Θέματα, Μεταφραστική Πρακτική, Υφολογία, Ειδικά Θέματα, Διπλωματική Εργασία, Μετάφραση και Συγκριτική Σύνταξη, Ανάλυση Συνεχούς Λόγου, Ψυχογλωσσολογία: Θεωρίες Γλωσσικής Εκμάθησης, Φύλο και Γλώσσα, Επιβλεπόμενη Ερευνητική Εργασία (σε επιλεγόμενη περιοχή του Τομέα), Γενετική Σύνταξη, Κοινωνιογλωσσολογία, Ανάλυση Συνομιλίας, Ειδικά Θέματα: Λεξική Σημασιολογία.

ΤΟΜΕAΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

α) Γενικά Μαθήματα Λογοτεχνίας

Εισαγωγή στην Ποίηση, Εισαγωγή στο Δράμα, Εισαγωγή στον Πεζό Λόγο, Εισαγωγή στην Ερευνητική Εργασία.

β) Μαθήματα Αγγλικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού

Αγγλικό Μυθιστόρημα 18ου Αιώνα, Αγγλικό Μυθιστόρημα 19ου Αιώνα, Αγγλικό Μυθιστόρημα 20ου Αιώνα, Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμός: Μεσαιωνική Λογοτεχνία, Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμός: Λογοτεχνία της Αναγέννησης, Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμός, Ρομαντισμός και Βικτωριανή Εποχή, Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμός : Λογοτεχνία του 20ου αιώνα, Λυρική Ποίηση της Αναγέννησης, Λογοτεχνία του Φανταστικού, Ρεαλισμός και Αγγλικό Μυθιστόρημα, Αγγλική Σάτιρα 18ου Αιώνα, Βιομηχανικό Μυθιστόρημα, Spenser και Milton, Σύγχρονη Αγγλική Ποίηση: 1930-σήμερα, Μεσαιωνική Ιπποτική Λογοτεχνία, Πουριτανοί και Βασιλόφρονες, Ρομαντικά Ποιητικά Κείμενα, Γλώσσα, Κοινωνία και Λογοτεχνία, Μεταφυσική Ποίηση 17ου Αιώνα, Μοντερνισμός & Αγγλικό Μυθιστόρημα, Αισθητική του Σύγχρονου Αγγλικού Μυθιστορήματος, Woolf και Bloomsbury, Μοντερνισμός: Yeats και Eliot, Γυναίκες Συγγραφείς της Αναγέννησης, Το Γυναικείο Μυθιστόρημα Σήμερα, Chaucer, Shakespeare, James Joyce: Ulysses

γ) Μαθήματα Αμερικανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού

Αμερικανική Ποίηση 20ου αιώνα, Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός: 1620-1750 (Πουριτανοί), Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός: 1750-1830 (Διαφωτισμός και Αμερικανική Επανάσταση), Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός: Ρεαλισμός & Νατουραλισμός 19ου αιώνα, Αμερικανική Πολιτισμική και Κοινωνική Ιστορία, Αμερικανική Πεζογραφία 19ου αιώνα, Αμερικανικά Γορθικά Κείμενα, Εισαγωγή στη Λογοτεχνία του Αμ. Νότου, Αμερικανική Πεζογραφία 20ου αιώνα, Σύγχρονη Αμερικανική Πεζογραφία, Αφρικανο-Αμερικανίδες Γυναίκες Συγγραφείς, Ο Λόγος των Μειονοτήτων στην Αμερικανική Λογοτεχνία, Εθνισμός και Λογοτεχνία: το Ελληνο-Αμερικανικό Παράδειγμα, Λογοτεχνία του Αμερικανικού Νότου (1920-σήμερα), Λογοτεχνία Επιστημονικής Φαντασίας.

δ) Μαθήματα Θεάτρου και Κινηματογράφου

Κλασικοί Συγγραφείς Αμερικανικού Θεάτρου, Ιστορία Θεάτρου, Θέατρο του Μεσαίωνα, Ελισαβετιανό και Ιακωβιανό Θέατρο, Η Κωμωδία Ηθών, Ιρλανδοί Θεατρικοί Συγγραφείς, Αφρικανο-Αμερικανικό Θέατρο, Σύγχρονο Αμερικανικό Θέατρο, Εισαγωγή στον Κινηματογράφο, Κινηματογράφος: Εικόνες Κοινωνικού Φύλου, Εικόνες του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου, Μπέκετ και οι Μετέπειτα: Μια Φαινομενολογική Προσέγγιση, Απαρχές και Συμβάσεις της Κωμωδίας, Αναβιώνοντας τους Κλασικούς, Πειραματικό Θέατρο: Πρωτοποριακές και Μεταμοντέρνες Καινοτομίες, Γυναίκες και Θέατρο: Εγγράφοντας τη Διαφορετικότητα, Θέατρο και Ιδεολογία, Κινηματογραφικά Είδη, Αφηγηματολογία στον Κινηματογράφο και το Μυθιστόρημα, Θεατρικό Εργαστήρι.

ε) Μαθήματα Συγκριτικών Σπουδών και Θεωρίας Λογοτεχνίας

Εισαγωγή στην Αφηγηματολογία, Ρομαντισμός: Θεωρία και Ποιητική, Θεωρία Λογοτεχνίας 20ου αιώνα, Ερευνητική Εργασία, Λογοτεχνική Μετάφραση, Διπλωματική Εργασία, Νεωτερική Ποίηση: Διεθνισμός / Εντοπιότητα, Το Υποκείμενο στον Πεζό Λόγο, Κόρες της Σαπφώς Ποίηση, Γλώσσα, Επιθυμία, Ο Μύθος της Γυναίκας: Ποιήτριες του 20ου αιώνα, Ερευνητική Εργασία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site της Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | ΑΠΘ.