Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής | ΠΑ.ΠΕΙ.

Από Γ. Τσαλίκης 25 Οκτωβρίου 2010

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής δημιουργήθηκε το 1989 με το Π.Δ. 377. Είναι το μοναδικό Πανεπιστημιακό Τμήμα στην Ελλάδα με αποκλειστικό αντικείμενο τη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική και φιλοδοξεί να παραμείνει πρωτοπόρο στη διδασκαλία της θεωρίας και των σύγχρονων εφαρμογών των σχετικών γνωστικών αντικειμένων.

Το Τμήμα κατόρθωσε σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα από την ίδρυση του, να είναι σε θέση να προσφέρει στους φοιτητές του ένα από τα πιο άρτια επιστημονικά καταρτισμένα προγράμματα σπουδών, αφού συνδυάζει την υψηλού επιπέδου θεωρητική κατάρτιση με την πρακτική εφαρμογή.

Προπτυχιακές Σπουδές

Οι σπουδές στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής συνδυάζουν την θεωρία με τη πράξη, εξασκούν την κριτική ικανότητα, ενθαρρύνουν την άμιλλα και τη συνεργασία.

Πέραν της από καθ’ έδραν διδασκαλίας, οι διδακτικές μέθοδοι περιλαμβάνουν:

  • την παρακολούθηση των διεθνών χρηματοοικονομικών εξελίξεων σε πραγματικό χρόνο και τη συγγραφή σχετικών αναλύσεων
  • τη συλλογή πραγματικών στοιχείων από βάσεις δεδομένων και ανάλυσή τους με Η/Υ
  • αναλύσεις πραγματικών καταστάσεων (case studies), κυρίως από το Harvard Business School
  • προσομοιώσεις επενδυτικών αποφάσεων
  • παρουσιάσεις φοιτητών
  • διαλέξεις από κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικών οργανισμών

Οι πρωτοποριακές μέθοδοι διδασκαλίας, τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών, η διαρκής αλληλεπίδραση μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων, η συνεχής επαφή με τον «κόσμο της αγοράς» και η εξαιρετική ερευνητική υποδομή του Τμήματος καλλιεργούν γόνιμο έδαφος για την εκπαίδευση των φοιτητών.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το περιεχόμενο του Προγράμματος είναι σχεδιασμένο για να καλύψει πλήρως τις σημερινές αυξημένες απαιτήσεις της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Επιστήμης. Μετά από μια δεκαετία αποδοτικής λειτουργίας, έχει προμηθεύσει τις Επιχειρήσεις και τους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς με ικανότατα στελέχη που έχουν διακριθεί, σε θέσεις ευθύνης σε ιδιαίτερα απαιτητικούς και ανταγωνιστικούς χώρους εργασίας. Αυτό είναι αποτέλεσμα της υψηλής θεωρητικής κατάρτισης και βαθιάς κατανόησης των πρακτικών εφαρμογών στα σύγχρονα χρηματοοικονομικά προϊόντα και τις τραπεζικές εργασίες, μέσα από τις προσφερόμενες από το πρόγραμμα γνώσεις.

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν διακριθεί για το επιστημονικό τους έργο και τη συνεισφορά τους στη διεθνή βιβλιογραφία της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Επιστήμης. Επιπλέον, διαθέτουν πλούσια εμπειρία και είναι καταξιωμένα στον ελληνικό και διεθνή επαγγελματικό χώρο.

Προοπτικές Απασχόλησης

Τα προγράμματα σπουδών, προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό, είναι εφάμιλλα των κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου. Επιπλέον, αναθεωρούνται συχνά ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες συνθήκες του δυναμικού και ταχύτατα μεταβαλλόμενου τομέα της χρηματοοικονομικής και τραπεζικής, όπου συνεχώς δημιουργούνται καινούρια προϊόντα και αναδύονται νέοι «παίκτες» ενώ άλλοτε κραταιοί «παίκτες» εξαφανίζονται.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του ΠΑ.ΠΕΙ.

Πληροφορίες για υπόλοιπα τμήματα του ΠΑΠΕΙ, μπορείτε να βρείτε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς | ΠΑΠΕΙ | Παρουσίαση.