Τμήμα Πληροφορικής | ΠΑ.ΠΕΙ.

Από Γ. Τσαλίκης 25 Οκτωβρίου 2010

Το Τμήμα Πληροφορικής δέχεται φοιτητές/τριες από την πρακτική και την τεχνολογική κατεύθυνση και έχει ως αντικείμενο τόσο τη θεωρητική όσο και την εφηρμοσμένη Πληροφορική. Έτσι το πρόγραμμα σπουδών του καλύπτει, σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες ακαδημαϊκές και παραγωγικές ανάγκες, τις νέες κατευθύνσεις και εξελίξεις της Πληροφορικής.

Παράλληλα με τη θεωρητική υποδομή του προγράμματος, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση και στην πρακτική εξάσκηση των φοιτητών/τριών στα Εργαστήρια Πληροφορικής του Τμήματος, ενώ όλοι οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στο Internet. Eπίσης με την συμμετοχή τους στην πρακτική άσκηση οι φοιτητές επεκτείνουν τις γνώσεις τους και αποκτούν πολύτιμη εμπειρία σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς. Μέσω της κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου, οι φοιτητές/τριες του Τμήματος μπορούν να συμβουλεύονται ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες μέσα από το Διαδίκτυο.

Το Τμήμα επίσης συμμετέχει στο διαπανεπιστημιακό-διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας-Πληροφορική Υγείας», ενώ παρέχεται επίσης και πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος.

Προπτυχιακές Σπουδές

Η δομή του Προγράμματος Σπουδών απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί. Τα πρώτα τέσσερα (4) εξάμηνα (1ο και 2ο έτος) είναι κοινά για όλους τους φοιτητές του Τμήματος. Στα τέσσερα (4) τελευταία εξάμηνα (3ο και 4ο έτος) καθιερώνονται τρεις κατευθύνσεις:

  • Τεχνολογία Λογισμικού και Ευφυή Συστήματα (ΤΛΕΣ)
  • Διαδικτυακά και Υπολογιστικά Συστήματα (ΔΥΣ)
  • Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ)

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004 – 2005, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής».

Το ΠΜΣ μπορεί να απονέμει τους παρακάτω μεταπτυχιακούς τίτλους:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στα «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» στις παρακάτω τέσσερις κατευθύνσεις:

  • Τεχνολογία Ενσωματωμένων Υπολογιστικών Συστημάτων
  • Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα
  • Ευφυείς Τεχνολογίες Επικοινωνίας Ανθρώπου – Υπολογιστή
  • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

Προοπτικές Απασχόλησης

Στους τομείς της Πληροφορικής, Μηχανοργάνωσης, Υποστήριξης και Συντήρησης επιχειρηματικού λογισμικού.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του ΠΑ.ΠΕΙ.

Πληροφορίες για υπόλοιπα τμήματα του ΠΑΠΕΙ, μπορείτε να βρείτε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς | ΠΑΠΕΙ | Παρουσίαση.