Γονιδιακής φύσεως η αντοχή στο ποτό!

Από Γ. Τσαλίκης 23 Οκτωβρίου 2010

H ανακάλυψη από Αμερικανούς επιστήμονες ενός γονιδίου εξηγεί γιατί ορισμένοι άνθρωποι αισθάνονται πιο γρήγορα τις συνέπειες του αλκοόλ, με συνέπεια να μεθάνε πιο εύκολα σε σχέση με τους υπόλοιπους.

Η συγκεκριμένη παραλλαγή του γονιδίου εκτιμάται ότι υπάρχει στο 10% έως 20% των ανθρώπων και τους προστατεύει έμμεσα από τον αλκοολισμό, αφού μειώνει την αντοχή τους στο ποτό. Έτσι, τους κάνει να σταματούν να πίνουν νωρίτερα από άλλους ανθρώπους, με αποτέλεσμα να εθίζονται πιο δύσκολα στο αλκοόλ.

Η μεγαλύτερη ποσότητα του αλκοόλ που οι άνθρωποι καταναλώνουν, διασπάται στο ήπαρ, όμως ένα μέρος του μεταβολίζεται στον εγκέφαλο από ένα ένζυμο, το οποίο ελέγχεται από οδηγίες που κωδικοποιεί το συγκεκριμένο γονίδιο CYP2E1. Όσοι έχουν μια «μεθυσμένη» παραλλαγή αυτού του γονιδίου, διασπούν το αλκοόλ πιο εύκολα, με συνέπεια να νιώθουν πιο γρήγορα και πιο έντονα μεθυσμένοι.

Άρα δεν φταίτε εσείς που γίνατε πάλι χάλια χθες, είναι θέμα γονιδιακό!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ