Τουρκικές και Σύγχρονες Ασιατικές Σπουδές | ΕΚΠΑ

Από Γ. Τσαλίκης 22 Οκτωβρίου 2010

Η λειτουργία ενός αμιγούς Τμήματος Τουρκικών Σπουδών αποτελούσε πάγιο αίτημα του Πανεπιστημίου Αθηνών όσο και της ευρύτερης ακαδημαϊκής κοινότητας. Δεν χωρεί αμφιβολία ότι η ίδρυσή του, μετά από μάλλον μακρά κυοφορία, ξεφεύγει από τα συγκεκριμένα και γνωστά σε όλους όρια των «τυπικών» Φιλοσοφικών Σχολών με τη δυτικοευρωπαϊκή γλωσσική και λογοτεχνική εστίαση (π.χ. Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική Γλώσσα και Λογοτεχνία κλπ.)· η διδασκαλία σε πανεπιστημιακό επίπεδο της Τουρκικής γλώσσας, της Ιστορίας και του Πολιτισμού χαράσσει νέους δρόμους, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής ανώτατης παιδείας δημιουργείται ένα συμπαγές πανεπιστημιακό τμήμα που στρέφει αποκλειστικά το ενδιαφέρον του στον συγκεκριμένο αυτό γνωστικό και πολιτισμικό κόσμο. Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών, που εποπτεύεται από Προσωρινή Γενική Συνέλευση τα μέλη της οποίας προέρχονται τόσο από τη Φιλοσοφική όσο και από άλλες Σχολές ή και ανεξάρτητα Τμήματα του Πανεπιστημίου, στοχεύει να φέρει στη χώρα, πέρα από ερασιτεχνισμούς, βερμπαλισμούς εθνοκεντρικής υφής, εκλαϊκεύσεις, έστω και υψηλές, ή συναισθηματικές προσεγγίσεις ευκόλως εννοούμενες και — ως ένα βαθμό — απόλυτα κατανοητές, την επιστημονική σπουδή της γλώσσας, της ιστορίας και του εν γένει πολιτισμού της γείτονος στη μακρά της πορεία, με την οποία ο Ελληνισμός, με την ευρύτατη έννοια του όρου, έχει «συναντηθεί» από πολύ παλαιά. Η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος και το Πανεπιστήμιο Αθηνών κατ’ επέκταση εκτιμούν ότι από τη σπουδή αυτή θα προκύψουν επιστήμονες όσο και ειδικοί ερευνητές, οι οποίοι, γνωρίζοντας πλέον εκ των ένδον τον τουρκικό κόσμο, θα προσφέρουν μεγάλες υπηρεσίες στην ουσιαστική του προσέγγιση και κατανόηση από το ελληνικό επιστημονικό (και όχι μόνο) κοινό, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό και στη σωστή επικοινωνία των δύο όμορων κρατών σε όλα τα επίπεδα: επιστημονικό, πολιτισμικό, πολιτικοκοινωνικό, οικονομικό κλπ. Είναι, άλλωστε, παγκοίνως αποδεκτό ότι η προσέγγιση κρατών και λαών γίνεται μόνον αν επενδυθούν στον χώρο της παιδείας τα συγκεκριμένα εκείνα ‘κεφάλαια’ που απαιτούνται για να γίνει κατανοητή, και σεβαστή κατ’ ακολουθίαν, η φυσιογνωμία, οι ιδιαιτερότητες και το πολιτισμικό γενικότερα επίπεδο του ‘άλλου’.

Προπτυχιακές Σπουδές

Α ΕΞΑΜΗΝΟ
Τουρκική γλώσσα Ι (Α) Γραμματική-Λεξιλoγιο Τουρκική γλώσσα Ι (Β) Δεξιότητες στο γραπτό λόγο (Πρόσληψη-παραγωγή) Τουρκική γλώσσα Ι (Γ) Δεξιότητες στον προφορικό λόγο (Πρόσληψη-παραγωγή) Γλωσσολογία Εισαγωγή στην κοινωνική και πολιτική ιστορία της σύγχρονης Tουρκίας Οθωμανική ιστορία Ι Εισαγωγή στην τουρκική λογοτεχνία Εισαγωγή στο Ισλάμ: Αραβικός Πολιτισμός Εισαγωγή στην Πληροφορική Ι (Εργαστήριο)
Β ΕΞΑΜΗΝΟ
Τουρκική γλώσσα ΙΙ (Α) Γραμματική-Λεξιλoγιο Τουρκική γλώσσα ΙΙ (Β) Δεξιότητες στο γραπτό λόγο (Πρόσληψη-παραγωγή) Τουρκική γλώσσα ΙΙ (Γ) Δεξιότητες στον προφορικό λόγο (Πρόσληψη-παραγωγή) Σύγχρονη τουρκική λογοτεχνία ΙΙ Εισαγωγή στη Νέα Ελληνική λογοτεχνία Βυζάντιο και Ισλαμικός κόσμος Εισαγωγή στην Πληροφορική ΙΙ (Εργαστήριο)
Γ ΕΞΑΜΗΝΟ
Τουρκική γλώσσα ΙΙΙ (Α) Γραμματική-Λεξιλόγιο Τουρκική γλώσσα ΙΙΙ (Β) Δεξιότητες στο γραπτό λόγο (Πρόσληψη-παραγωγή) Τουρκική γλώσσα ΙΙΙ (Γ) Δεξιότητες στον προφορικό λόγο (Πρόσληψη-παραγωγή) Οθωμανική ιστορία ΙΙ Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 15ος αι.-20ος αι.
Δ ΕΞΑΜΗΝΟ
Τουρκική γλώσσα ΙV (Α) Γραμματική-Λεξιλόγιο Τουρκική γλώσσα ΙV (Β) Δεξιότητες στο γραπτό λόγο (Πρόσληψη-παραγωγή) Τουρκική γλώσσα ΙV (Γ) Δεξιότητες στον προφοφορικό λόγο (Πρόσληψη-παραγωγή) Πρώιμη τουρκική λογοτεχνία (λαϊκή) Σύγχρονη Τουρκία Ι : Οικονομία και κοινωνία Σύγχρονη Τουρκία ΙΙ : Πολιτικοι θεσμοί
Ε ΕΞΑΜΗΝΟ
Τουρκική γλώσσα V (Α) Γραμματική-Λεξιλόγιο Τουρκική γλώσσα V (Β) Δεξιότητες στο γραπτό λόγο (Πρόσληψη-παραγωγή) Τουρκική γλώσσα V (Γ) Δεξιότητες στον προφορικό λόγο (Πρόσληψη-παραγωγή) Ιστορία της Τουρκικής Γλώσσας (+ καραμανλίδικα) Ιστορία τέχνης Ι : Ισλαμική τέχνη Διεθνείς σχέσεις της Τουρκίας Ι :ΗΠΑ,Μέση Ανατολή,Ασιατικά κράτη
ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ
Τουρκική γλώσσα VΙ (Α) Γραμματική-Λεξιλόγιο Τουρκική γλώσσα VΙ (Β) Δεξιότητες στο γραπτό λόγο (Πρόσληψη-παραγωγή) Τουρκική γλώσσα VΙ (Γ) Δεξιότητες στον προφορικό λόγο (Πρόσληψη-παραγωγή) Σχέσεις Ελληνικής και Τουρκικής γλώσσας Λόγια τουρκική λογοτεχνία Διεθνείς σχέσεις της Τουρκίας ΙΙ : Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελληνοτουρκικές σχέσεις
Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ
Τουρκική γλώσσα VΙΙ (Α) Δεξιότητες γραπτού λόγου Τουρκική γλώσσα VΙΙ (Β) Δεξιότητες προφορικού λόγου Τουρκική γλώσσα VΙΙ (Γ) Γενική μετάφραση Ιστορία του Ισλάμ Οθωμανική γλώσσα Ι Γενικές Αρχές Μεθοδολογίας Έρευνας Τουρκική γλώσσα VIII (Α) Ειδική μετάφραση (Κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικά-κείμενα)
Η ΕΞΑΜΗΝΟ
Τουρκική γλώσσα VIII (Β) Ειδική μετάφραση (Ειδικών κειμένων) Μεθοδολογία Διδακτικής των Ξένων γλωσσών Οθωμανική γλώσσα ΙΙ Ιστορία τέχνης ΙΙ : Οθωμανική και σύγχρονη τέχνη Διπλωματική εργασία
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1. Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά και έχουν τρεις (3) διδακτικές μονάδες, εκτός από τη Διπλωματική εργασία, η οποία έχει 6 διδακτικές μονάδες. Το Εργαστήριο Πληροφορικής δεν έχει διδακτικές μονάδες. 2. Για την εξέταση σε οποιοδήποτε από τα μαθήματα Τουρκικής Γλώσσας (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VI, VII, VIII), οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν λάβει προβιβάσιμο βαθμό (από πέντε (5) και πάνω) σε όλα τα προηγούμενα μαθήματα Τουρκικής Γλώσας, δηλαδή αυτά με μικρότερο δείκτη που υπάρχουν στο πρόγραμμα Σπουδών σε μικρότερα εξάμηνα.3. Το Εργαστήριο Πληροφορικής δεν έχει διδακτικές μονάδες, αλλά είναι προαπαιτούμενο για τη λήψη πτυχίου. Δεν υπάρχει εξέταση στο τέλος του εξαμήνου, αλλά για την κατοχύρωση του μαθήματος απαιτείται υποχρεωτική παρακολούθηση των σεμιναρίων.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Προς το παρόν δεν υπάρχουν μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Τουρκικές και Σύγχρονες Ασιατικές Σπουδές