Οικονομικό Νομικής | ΕΚΠΑ

Από Γ. Τσαλίκης 22 Οκτωβρίου 2010

Το τμήμα Οικονομικών Επιστημών λειτουργεί ως χαρακτηριστικό υπόδειγμα χώρου ελεύθερης διακίνησης ιδεών , εξασφαλίζοντας την ομαλή δημοκρατική λειτουργία των ακαδημαϊκών και συλλογικών οργάνων με την συμμετοχή των αντίστοιχων φορέων, στο πλαίσιο της αυτοτέλειας τους , και μέσα στο περιβάλλον του δημόσιου και δημοκρατικού Πανεπιστημίου μας, ανοιχτού στη νέα γενιά , παρέχοντας εκπαίδευση ανωτάτου επιπέδου. Κύριο χαρακτηριστικό του προγράμματος σπουδών του Τμήματός μας είναι η εμβάθυνση στην Οικονομική Επιστήμη. Ταυτοχρόνως εξασφαλίζεται η παροχή όλων εκείνων των γνώσεων που είναι χρήσιμες για την τοποθέτηση των νέων ανθρώπων στην αγορά εργασίας. Με την πάροδο του χρόνου θα μπορέσετε να προσεγγίσετε καλύτερα το αντικείμενο της επιστήμης σας και να αφιερώσετε την προσοχή που απαιτείται.

Προπτυχιακός Κύκλος Μαθημάτων

Μαθήματα » Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης Ι » Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης ΙΙ » Βασικά κείμενα Πολιτικής Οικονομίας » Βιομηχανική Οικονομική » Ειδικά Θέματα Βιομηχανικής Οικονομικής » Ειδικά Θέματα Ιστορίας Οικονομικών Θεωριών » Ειδικά Θέματα Μαρξιστικής Πολιτικής Οικονομίας » Θεσμική Οικονομική » Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης » Θεωρία Παιγνίων » Θεωρία Πληθωρισμού και Ανεργίας » Ιστορία Οικονομικών Θεωριών » Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης στην Σύγχρονη Ελλάδα » Μακροοικονομική I » Μακροοικονομική II » Μακροοικονομική ΙΙΙ – Θεωρία και Πολιτική » Μακροοικονομική Λογιστική » Μαρξιστική Πολιτική Οικονομία » Μικροοικονομική Ι » Μικροοικονομική ΙΙ » Μικροοικονομική ΙΙΙ » Νομισματική Πολιτική » Οικονομικά της Eργασίας » Οικονομικές Προσεγγίσεις του Δικαίου » Οικονομική Πολιτική » Οικονομική της Αβεβαιότητας » Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων » Πολιτική Οικονομία Ι » Πολιτική Οικονομία ΙΙ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Μαθήματα » Αναπτυξιακή και Εξελικτική Οικονομία (Πολιτική Οικονομία ΙΙΙ) » Αναπτυξιακή Οικονομική και Πολιτικές της Ανάπτυξης » Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη » Αξιολόγηση και Ανάλυση των Eπενδυτικών Aποφάσεων » Γενική Διδακτική και Αρχές Παιδαγωγικής » Ειδικά Θέματα Διδακτικής των Οικονομικών » Ειδικά Θέματα Διεθνούς Εμπορίου και Ανάπτυξης » Εισαγωγή στις Βασικές Έννοιες της Διδακτικής των Οικονομικών » Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Διδακτικής των Οικονομικών » Εφαρμογή Εκπαιδευτικών Τεχνικών στην Διδακτική των Οικονομικών » Θεσμοί και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης » Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα » Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου » Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων » Οικονομικά Μετασχηματισμού και Ανάπτυξης (Πολιτική Οικονομία IV) » Οικονομικά της τεχνολογίας » Οικονομικές Πολιτικές και Εξελίξεις στην Ελληνική Οικονομία » Οικονομική της Εκπαίδευσης » Οικονομική των ανθρωπίνων πόρων » Οικονομική των Μεταφορών » Τεχνολογική Αλλαγή, Ανταγωνιστικότητα και Οικονομική Μεγέθυνση » Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ

Μαθήματα » Αγροτική Οικονομική και Πολιτική » Δημόσια Οικονομική-Public Finance » Δημοσιονομική Πολιτική » Κράτος και Οικονομία » Χρήμα, Πίστη και Tράπεζες

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Μαθήματα » Marketing Υπηρεσιών » Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ι » Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου ΙΙ » Αξιολόγηση Ανάλυση Επενδυτικών Αποφάσεων » Διεθνής Χρηματοοικονομική » Δίκαιο των Χρηματοπιστωτικών Αγορών » Διοικητική Λογιστική και Κοστολόγηση » Ειδικά θέματα οικονομικής ανάπτυξης : επιχειρηματικότητα » Ειδικά Θέματα Τραπεζικής Οικονομικής » Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής » Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ » Επιχειρηματική Πολιτική και Στρατηγική » Θεωρία Επιχειρησιακής Οργάνωσης » Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων » Κοινωνικό-Οικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων » Λιανική Τραπεζική » Οικονομική και Διοίκηση των Μεταφορών » Οικονομική της Συνεταιριστικής Επιχείρησης » Οικονομική των Επιχειρήσεων » Οργάνωση και μεταβολή τραπεζικών συστημάτων » Στοιχεία Αστικού και Εμπορικού Δικαίου » Τραπεζική Ι » Χρηματοοικονομικά Υποδείγματα για Επιχειρηματικές Αποφάσεις » Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων » Χρηματοοικονομική Λογιστική I » Χρηματοοικονομική Λογιστική IΙ

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μαθήματα » Ελληνική Οικονομική Ιστορία Ι (1830-1922) » Ελληνική Οικονομική Ιστορία ΙΙ (1922-2000) » Ευρωπαϊκή Οικονομική Ιστορία Ι (1750-1914) » Ευρωπαϊκή Οικονομική Ιστορία ΙΙ (1914-2000) » Ιστορία των Επιχειρήσεων » Ιστορία των Πόλεων » Συγκρότηση των Κοινωνικών Επιστημών: Πολιτική, Οικονομία, Κοινωνιολογία

ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μαθήματα » Αριθμητικές και Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Οικονομία » Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών και Δομές Δεδομένων » Βάσεις και Διαχείρηση Δεδομένων » Δίκτυα Επικοινωνιών και Εφαρμογές της Τηλεματικής » Δομές Δεδομένωνκαι Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών » Επιχειρησιακή Έρευνα » Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική » Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Οικονομία » Θεωρία Αλγορίθμων και προηγμένος Προγραμματισμός Υπολογιστών » Μαθηματικά Ι » Μαθηματικά ΙΙ » Μαθηματικά ΙΙΙ » Νέες Τεχνολογίες και Κοινωνία των Πληροφοριών » Οικονομική των Δικτύων » Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστικών Συστημάτων » Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων Τομέας Ποσοτικές Mέθοδοι – Στατιστική και Oικονομετρία Μαθήματα » Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών και Προβλέψεις » Εφαρμογή Ποσοτικών Μεθόδων στην Ανάλυση Αγοράς » Εφαρμοσμένα Mακροοικονομικά Yποδείγματα » Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα » Εφαρμοσμένη Οικονομετρία » Οικονομετρία » Στατιστικές Μέθοδοι Πολυμεταβλητών Υποδειγμάτων » Στατιστική I » Στατιστική II » Στατιστική III » Τεχνικές Δειγματοληπτικών Ερευνών » Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών προσφέρει δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΜΠΣ) και συμμετέχει και σε τέσσερα ακόμα (από κοινού με άλλα Τμήματα).

Το ΜΠΣ Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής (Master of Applied Economics and Finance) προσφέρεται για φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να εξειδικευτούν στις εφαρμοσμένες οικονομικές επιστήμες, στη χρηματοοικονομική επιστήμη και στην ελεγκτική λογιστική. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε κατευθύνσεις. Οι τέσσερις πρώτες είναι η «Χρηματοοικονομική», η «Οικονομική Πολιτική», η «Τραπεζική» και η «Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα». Η φοίτηση διαρκεί δεκαοκτώ μήνες και αφορά φοιτητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να στραφούν αμέσως μετά στην αγορά εργασίας. Η πέμπτη κατεύθυνση είναι η «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική». Η φοίτηση διαρκεί δύο έτη και για περισσότερες πληροφορίες πατείστε εδώ.

Το δεύτερο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών αφορά φοιτητές οι οποίοι ενδιαφέρονται για ερευνητική ή πανεπιστημιακή καριέρα. Το Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών, UADPhilEcon, αποτελείται από ένα διετές πρόγραμμα στην οικονομική επιστήμη (Master of Philosophy in Economics) το οποίο οδηγεί στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα στα οποία μετέχει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών:

  • Διατμηματικό ΜΠΣ Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

  • Διατμηματικό ΜΠΣ Οικονομική και Διοίκηση των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων
  • Διατμηματικό ΜΠΣ Τεχνοοικονομικών Συστημάτων
  • Διατμηματικό ΜΠΣ Μονάδων Υγείας