Μουσικές Σπουδές | ΕΚΠΑ

Από Γ. Τσαλίκης 22 Οκτωβρίου 2010

Το ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό του Τμήματος Μουσικών Σπουδών δραστηριοποιείται σε ποικίλες ερευνητικές περιοχές και σχετικά γνωστικά αντικείμενα. Η διεπιστημονικότητα στην οποία στηρίζεται το Τμήμα έχει ως στόχο την προαγωγή ενός ευρύ και συμπαγούς τρόπου σκέψης στο επιστημονικό πλαίσιο των μουσικών σπουδών. Τα πεδία που αναπτύσσει το Τμήμα μας είναι η ιστορική και συστηματική μουσικολογία, η εθνομουσικολογία και πολιτισμική ανθρωπολογία, η μουσική τεχνολογία και πληροφορική, η μουσική παιδαγωγική και ψυχολογία και η Βυζαντινή μουσικολογία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στη σύνδεση των ερευνητικών ενδιαφερόντων των μελών ΔΕΠ με τη διδασκαλία, ούτως ώστε οι απόφοιτοί μας να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα και τις μεθοδολογίες των επιμέρους πεδίων και να αναπτύξουν κριτική σκέψη και διανοητική ευελιξία, εφόδια απαραίτητα στην μελλοντική επαγγελματική τους απασχόληση στο χώρο της έρευνας, της εκπαίδευσης, της διοίκησης, της μουσικής.

Προπτυχιακές Σπουδές

Κατα τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών, οι φοιτητές, λαμβάνουν γνώσεις και εμπειρίες γύρων από τους ακόλουθους ευρείς τομείς:

 • Μουσική στην Κοινότητα
 • Θεωρία – Ανάλυση της Μουσικής
 • Μουσική Πρακτική
 • Αρχαία Ελληνική Μουσική
 • Αισθητική της Μουσικής
 • Παλαιογραφία της Μουσικής
 • Ιστορία της Μουσικής
 • Εθνομουσικολογίας
 • Βυζαντινή Μουσικολογία
 • Παιδαγωγικά και Ψυχολογία
 • Μουσική Τεχνολογία, Πληροφορική, Ακουστική, Μαθηματικά

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το τμήμα Μουσικών Σπουδών, συμμετέχει σε ένα διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο Μουσική Κουλτούρα και Επικοινωνία: Ανθρωπολογικές και Επικοινωνιακές Προσεγγίσεις της Μουσικής .

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Μουσικών Σπουδών.