Φιλολογία | ΕΚΠΑ

Από Γ. Τσαλίκης 22 Οκτωβρίου 2010

Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη χρονική στιγμή στην πνευματική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, το Τμήμα Φιλολογίας επιδιώκει να διατηρήσει και να διευρύνει τον αρχικό του ρόλο ως ηγετικού εκπαιδευτικού φορέα πρωτοπορίας. Σε καιρούς χαλεπούς για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, και πολύ περισσότερο για τη σπουδή των ανθρωπιστικών επιστημών, όταν η χρηματοδότηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδος συνεχίζει να υστερεί σημαντικά των αναγκών τους, τα μέλη του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών έχουν θέσει την παροχή και διασφάλιση της ποιότητας στη διδασκαλία και στην έρευνα ως τον βασικό κοινό στόχο της εκπαιδευτικής και ευρύτερης επιστημονικής τους πολιτικής. Παράλληλα αγωνίζονται για τη διαρκή παρουσία του Τμήματος -και κατ’ επέκταση του Πανεπιστημίου- στο επίκεντρο των συνεχώς ανανεούμενων αναγκών της κοινωνίας με έμφαση στις αξίες της συνεργασίας και του σεβασμού προς τη γνώση και τη διεπιστημονική έρευνα, οι οποίες αποτελούν τον πυρήνα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος.

Προπτυχιακές Σπουδές

Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Φιλολογίας οι φοιτητές/τριες οφείλουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 40 μαθήματα. Από τα 40 αυτά μαθήματα τα 37 είναι υποχρεωτικά και 3 κατ’ επιλογήν. Από τα 37 υποχρεωτικά μαθήματα, τα 31 είναι μαθήματα του Τμήματος Φιλολογίας και 6 είναι τα «υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν» από τα Τμήματα Παιδαγωγικής – Φιλοσοφίας – Ψυχολογίας και Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Από τα 6 αυτά «υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν» μαθήματα οι φοιτητές/τριες οφείλουν να επιλέξουν 2 συγκεκριμένα μαθήματα Παιδαγωγικής και από ένα μάθημα ιστορίας, αρχαιολογίας, φιλοσοφίας και ψυχολογίας από περισσότερα προσφερόμενα. Τα υπόλοιπα 3 μαθήματα είναι τα «κατ’ επιλογήν», τα οποία οι φοιτητές/τριες επιλέγουν ελεύθερα από περισσότερα προσφερόμενα μαθήματα ιστορίας, αρχαιολογίας, φιλοσοφίας, ψυχολογίας και παιδαγωγικής των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας (μαθήματα μόνο από τον Τομέα Ιστορίας) και Παιδαγωγικής – Φιλοσοφίας – Ψυχολογίας.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τομέας Κλασικής Φιλολογίας

  • Αρχαία Ελληνική Φιλολογία (ΑΕΦ)
  • Λατινική Φιλολογία

Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας

  • Βυζαντινή Φιλολογία
  • Λαογραφία

Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας

  • Νεοελληνική Φιλολογία

Τομέας Γλωσσολογίας

  • Θεωρητική Γλωσσολογία
  • Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
  • Διιεπιστημονικό—Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Φιλολογίας ΕΚΠΑ.