Κλειστό το Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών!

Από Χρήστος Πανάγος 6 Οκτωβρίου 2010

Σύμφωνα με απόφαση της Γενική Συνέλευσης (στις 23/09/2010) του Παιδαγωγικού τμήματος (όπως και των άλλων Παιδαγωγικών Τμημάτων) Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, αναστέλλεται η έναρξη των μαθημάτων από την Δευτέρα 04/10/2010 έως και την Παρασκευή 08/10/2010 διότι το «Τμήμα αδυνατεί να εξασφαλίσει την άρτια εκπαίδευση των φοιτητών λόγω έλλειψης του απαραίτητου αριθμού απεσπασμένων εκπαιδευτικών, που θα προσφέρουν σημαντικό επικουρικό εκπαιδευτικό έργο».

Πιο συγκεκριμένα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά τα 26 χρόνια λειτουργίας του, δεχόταν κατ’ έτος από το Υπουργείο Παιδείας ικανό αριθμό απεσπασμένων εκπαιδευτικών της Α/θμιας και της Β/θμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι προσέφεραν σημαντικό έργο στην Πρακτική Ασκηση των φοιτητών και στην αρτιότερη λειτουργία των Εργαστηρίων του Τμήματος και του Μαρασλείου Διδασκαλείου.

Φέτος, για πρώτη φορά, ο αριθμός των αποσπάσεων μειώθηκε δραματικά σε 5, πράγμα που δυσχεραίνει σοβαρά την διεξαγωγή των Πρακτικών Ασκήσεων και την επαρκή λειτουργία των Εργαστηρίων, με δεδομένο ότι στο Τμήμα φοιτούν 2.500 προπτυχιακοί, 800 μεταπτυχιακοί φοιτητές και 350 μετεκπαιδευόμενοι δάσκαλοι, ενώ τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος είναι 35 τον αριθμό.

Η μη απόσπαση έμπειρων εκπαιδευτικών καθιστά την εκπαίδευση των φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε στον τομέα της διδακτικής εμπειρίας ανεπαρκέστατη, καθώς η Πρακτική Ασκηση των φοιτητών στα σχολεία είναι αυτή που τους καθιστά ικανούς να ανταπεξέλθουν άμεσα και πολύ ικανοποιητικά στις διδακτικές τους υποχρεώσεις. Ακόμη οι εργαστηριακές ασκήσεις, που γίνονται σε μικρές ομάδες για όλους τους φοιτητές στα εργαστήρια Πειραματικής Παιδαγωγικής, Συγκριτικής Παιδαγωγικής, Φυσικών Επιστημών, Μαθηματικών, Λογοθεραπείας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), Ψυχοφυσιολογίας, Γλώσσας, Λογοτεχνίας, Θεάτρου και Εικαστικών, εξοπλίζουν τους φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε με γνώσεις τόσο στο χειρισμό μηχανημάτων και γνώση προγραμμάτων Η/Υ, όσο και στη διδασκαλία του πρακτικού μέρους των διδασκομένων μαθημάτων: εκτέλεση πειραμάτων, λύση μαθηματικών προβλημάτων, προσέγγιση λογοτεχνικών κειμένων με παιγνιώδεις δραστηριότητες, θεατρικό παιχνίδι, εικαστικές εφαρμογές κ.α.

Η μη απόσπαση ικανού αριθμού ειδικευμένων εκπαιδευτικών θα οδηγήσει στην ελλιπέστατη και ανεπαρκέστατη εκπαίδευση των φοιτητών και αυριανών δασκάλων με προφανή σε όλους αποτελέσματα.

Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι παρά τα επανειλημμένα έγγραφα που εστάλησαν από τη Διοίκηση του Τμήματος προς την Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για συμπληρωματικές αποσπάσεις μέχρι τώρα δεν υπήρξε καμιά ανταπόκριση παρά μόνο τελευταία η υπόσχεση της Υφυπουργού Παιδείας κ. Χριστοφιλοπούλου προς τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος για άμεση επίλυση του προβλήματος των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών στα Π.Τ.Δ.Ε της χώρας μέχρι 30-9-2010.

Επειδή η Πρακτική Ασκηση και τα Εργαστήρια αποτελούν βασικό μέρος του προγράμματος σπουδών των φοιτητών μας- υποψηφίων εκπαιδευτικών, και το Τμήμα αδυνατεί να εξασφαλίσει την άρτια εκπαίδευσή τους λόγω έλλειψης του απαραίτητου αριθμού απεσπασμένων εκπαιδευτικών, που θα προσφέρουν σημαντικό επικουρικό εκπαιδευτικό έργο, η Γ.Σ. του Τμήματος συνήλθε σε συνεδρίαση, στις 23/9/2010, και αποφάσισε να αναστείλει την έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2010-2011 από της 4/10/2010 μέχρι της 8/10/2010 με επανεξέταση των δεδομένων που θα προκύψουν τότε, και επανάληψη της αναστολής αν χρειασθεί, με ότι αυτό συνεπάγεται για τους φοιτητές, εάν μέχρι της 30/9/2010 δεν αποσπασθεί ο απαιτούμενος αριθμός των εκπαιδευτικών, που θα εξασφαλίσει στοιχειωδώς την ομαλή υλοποίηση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος, κοινοποιώντας την απόφαση αυτή και στο Υπουργείο Παιδείας.

Εκ μέρους της Γ.Σ. του Τμήματος

Ο Πρόεδρος

Αθ. Τριλιανός

Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ