Με όρους οι ανήλικοι νέοι στα Internet Cafe

Από Χρήστος Πανάγος 25 Αυγούστου 2010

Υπόμνημα που έστειλε την Πέμπτη 19/8 στα αρμόδεια υπουργεία καθώς και στη Βουλή, ο Συνήγορος του παιδιού σε ανοιχτή διαβούλευση μαζί με παιδιά και γονείς καθώς και φορείς εκπαιδευτικών ειδικών επιστημόνων και παραγόντων πολιτικής ζωής, μίλησε για τους κινδύνους και τις επιπτώσεις που έχει η χωρίς έλεγχο εποπτία-πρόσβασή των νέων στα καταστήματα παροχής υπηρεσιών Internet.

Ο Συνήγορος του παιδιού με μια γενική απαγόρευση της πρόσβασης ανηλίκων, είναι αντίθετος στα εν λόγω καταστήματα και χρήσης των υπηρεσιών τους, οι οποίες μόνο μπορούν να αξιοποιηθούν θετικά για ενημέρωση, ψυχαγωγία και επικοινωνία των νέων. Επίσης έκρινε ότι πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα προστασίας των ανήλικων και έθεσε προς συζήτηση στα ενδιαφερόμενα μέρη κάποια βασικά μέτρα προστασίας τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω.

  • Η καθιέρωση υποχρεωτικής έγγραφης έγκρισης των γονέων ή κηδεμόνων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα καταστήματα αυτά
  • Μέγιστη ώρα που θα μπορεί να παραμένει εκεί ένας ανήλικος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ