Υποτροφίες | Υποτροφίες της DAAD για μεταπτυχιακές σπουδές

Από Γ. Τσαλίκης 22 Αυγούστου 2010

Η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές από τους κλάδους Μουσική, Εικαστικές Τέχνες, Χορός, Χορογραφία, Σκηνοθεσία, Θεάτρου, Υποκριτική, Κινηματογράφος, Σχέδιο – Γραφικές Τέχνες/ design και Αρχιτεκτονική.

Απαιτούμενες προϋποθέσεις:
•Η υποτροφία απευθύνεται σε όσους έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους με τίτλο σπουδών και έχουν εξαντλήσει τις περαιτέρω εκπαιδευτικές δυνατότητες στη χώρα καταγωγής τους.
•Το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από την αποφοίτηση δεν θα πρέπει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, να έχει υπερβεί τα 6 χρόνια.
•Για τους υποψήφιους υπότροφους δεν επιτρέπεται, κατά την έναρξη ισχύος της υποτροφίας, να έχει παρέλθει διάστημα διαμονής στη Γερμανία μεγαλύτερο των δύο ετών (μέγιστο όριο διαμονής το ένα έτος κατά την υποβολή της αίτησης).

Σκοπός: Η Υποτροφία απευθυνθείτε σε αιτούντες/ αιτούσες των κλάδων καλών τεχνών, κινηματογράφου, αρχιτεκτονικής καθώς και δραματικών τεχνών (ηθοποιίας, σκηνοθεσίας, χορού, χορογραφίας κλπ.) με στόχο την εμβάθυνση στο συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών σε κρατικό ή από το γερμανικό κράτος αναγνωρισμένο ίδρυμα, χωρίς όμως απονομή πτυχιακού τίτλου.

Παροχές: Χρηματικό ποσό υποτροφίας: μηνιαία καταβολή 750 €, εφάπαξ επίδομα ταξιδιωτικών εξόδων. Οι υποτροφίες που παρέχονται από φορείς μιας άλλης χώρας (π.χ. υποτροφία του ΙΚΥ) δεν συνυπολογίζονται μέχρι του ποσού των 400 €, υπέρβαση τούτου συνεπάγεται μείωση της καταβαλλόμενης υποτροφίας της DAAD.

Χρονική διάρκεια: Η υποτροφία προσφέρεται καταρχήν για ένα ακαδημαϊκό έτος, με δυνατότητα παράτασης, υπό την προϋπόθεση υψηλών επιδόσεων.

Λήξη υποβολής: 1/10/2010

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site της DAAD: ic.daad.de/athen