Νέα μέτρα κατά της ανεργίας

Από Γ. Τσαλίκης 10 Ιουλίου 2010

Τη λήψη μέτρων για την προώθηση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση του καθεστώτος περιόδων άσκησης και μαθητείας αποφάσισε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να αντιμετωπίσει το οξύτατο πρόβλημα της ανεργίας των νέων. Περισσότεροι από 5,5 εκατομμύρια νέοι κάτω των 25 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι άνεργοι, αριθμός που ισούται με ποσοστό 21,4%, το οποίο και είναι υπερδιπλάσιο του συνολικού ποσοστού ανεργίας.

Στο τελικό κείμενο της Έκθεσης ενσωματώθηκαν, συγκεντρώνοντας την υποστήριξη της πλειοψηφίας των πολιτικών ομάδων, τροπολογίες του ευρωβουλευτή Κ. Πουπάκη, που προασπίζονται τα δικαιώματα των νέων έναντι διακρίσεων, με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της πρόσβασής τους σε αυτήν, καθώς και την ενδυνάμωση της συμμετοχής τους στη γνώση και τον κοινωνικό διάλογο. Συγκεκριμένα, ο Κ. Πουπάκης υποστήριξε:

  • Τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας για τους νέους όσο και τη συνεχή κατάρτιση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους, κατά τη διάρκεια της απασχόλησης.
  • Την ενίσχυση της πρακτικής διάστασης των σχολικών προγραμμάτων, με σκοπό την καταπολέμηση της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης.
  • Την ανάγκη προστασίας των νέων από εργοδότες -δημόσιους και ιδιώτες-, που μέσω προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, μαθητείας ή και άσκησης καλύπτουν καίριες και βασικές ανάγκες με χαμηλό ή μηδαμινό κόστος εκμεταλλευόμενοι τη θέληση των νέων για μάθηση, χωρίς καμία μελλοντική προοπτική πλήρους ένταξης των εν λόγω νέων στο εργατικό τους δυναμικό.
  • Την ένταξη των προγραμμάτων μαθητείας, άσκησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.
  • Την καταπολέμηση της μονομερούς υιοθέτησης της πολιτικής της ευελιξίας χωρίς επαρκή ασφάλεια, ως μέσο καταστρατήγησης των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των νέων.

Πηγή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ