Πιο κάτω τα κολέγια από ΑΕΙ-ΤΕΙ με το ν/σ για τη Δια Βίου Εκπαίδευση

Από neolaia.gr Team 2 Ιουλίου 2010

Το σχέδιο νόμου για τη Δια Βίου Εκπαίδευση παρουσιάστηκε την Πέμπτη στο υπουργικό συμβούλιο και, μεταξύ άλλων, προβλέπει τη συγκρότηση Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, βάσει του οποίου θα κατηγοριοποιηθούν στην αγορά εργασίας τα διπλώματα, οι τίτλοι σπουδών και τα πιστοποιητικά των πολιτών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα κολέγια θα ενταχθούν στο τέταρτο ή στο πέμπτο επίπεδο του Πλαισίου και όχι στο έκτο που βρίσκονται τα τριτοβάθμια Ιδρύματα.

Οι εκπρόσωποι των κολεγίων αντιδρούν στο ενδεχόμενο να καταταχθούν στο τέταρτο ή στο πέμπτο επίπεδο της μεταλυκειακής εκπαίδευσης και προειδοποιούν ότι θα κινηθούν νομικά. Γενικά, αρμόδιο για τη λειτουργία, τον έλεγχο και την αδειοδότηση των κολεγίων θα είναι πλέον το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΕΠΙΣ).

Η σύνταξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2012 και θα γίνει στα πρότυπα του αντίστοιχου ευρωπαϊκού. Ο Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (μετεξέλιξη του ΟΕΕΚ) θα αναλάβει την κατάρτιση του Πλαισίου και την αναγνώριση/πιστοποίηση των προσόντων, το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού θα έχει συμβουλευτικές αρμοδιότητες, ενώ το ΕΚΕΠΙΣ θα έχει την αρμοδιότητα πιστοποίησης/αδειοδότησης των δομών εκπαίδευσης (φορείς, εκπαιδευτές).

Το υπουργείο Παιδείας θα συντονίζει όλες τις υπηρεσίες Διά Βίου Μάθησης. Θα ρυθμιστούν τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και τις παρεχόμενες υπηρεσίες των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), όπως είναι οι ειδικότητες, το περιεχόμενο, η διάρκεια και η εκπαιδευτική διαδικασία των σπουδών τους.

Ακόμα, θα προωθηθεί το ευρωδιαβατήριο (έγγραφο με τα προσόντα κάθε ευρωπαίου πολίτη), η Κάρτα Διά Βίου Μάθησης του Πολίτη (όπου οι πολίτες θα εγγράφουν γνώσεις και ικανότητες), ενώ ιδρύεται Μητρώο Φορέων Διά Βίου Μάθησης στη χώρα μας.

Στο Εθνικό Πλαίσιο προβλέπεται η δυνατότητα αναγνώρισης και πιστοποίησης της πρότερης μάθησης, ενώ θεσπίζονται ατομικοί εκπαιδευτικοί λογαριασμοί, από τους οποίους ο εργαζόμενος μπορεί να αποσύρει χρήματα για την κάλυψη των εκπαιδευτικών του αναγκών. Στους λογαριασμούς αυτούς μπορούν να καταθέτουν χρήματα οι εργοδότες (με φοροαπαλλαγές), το κράτος, οι εργαζόμενοι και άλλοι φορείς. Τέλος, θεσπίζονται και ατομικοί λογαριασμοί μαθησιακού χρόνου, όπου σε περιπτώσεις υπερωριακής απασχόλησης ο εργαζόμενος καταθέτει χρόνο στο λογαριασμό του για εκπαιδευτικούς λόγους.

Πηγή: tvxs.gr