Υποτροφία στη Βιολογία και την Ιατρική από το ΕΚΠΑ

Από Γ. Τσαλίκης 27 Μαρτίου 2010

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει, για το Πανεπιστημιακό έτος 2008-09, διαγωνισμό για τη βράβευση, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Γεωργίου Παπανικολάου, πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας, δημοσιευμένης ή μη, στη Βιολογία, Ιατρική ή και στις δύο επιστήμες.

Το ποσό του βραβείου ανέρχεται σε Ευρώ 2.934,70

Διδακτορικές διατριβές δε γίνονται δεκτές.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις εργασίες τους σε τρία αντίτυπα, και προτιμότερο σε ηλεκτρονική μορφή, με αίτηση, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό Κτήριο-Παν/μίου 30) μέσα σε έξη (6) μήνες από την πρώτη δημοσίευση της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο Αθηναϊκό τύπο (μέχρι 9-4-2010).

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων –
Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου 17 και Χρ. Λαδά 6,τηλ.210.368.9131-4)