Υποτροφίες από την UNESCO

Από Γ. Τσαλίκης 14 Μαρτίου 2010

Η UNESCO στα πλαίσια του προγράμματος «UNESCO Fellowships Programme in support of Programme Priorities (2010-2011)» προκηρύσσει 1 υποτροφία για κάθε κράτος-μέλος για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011. Σκοπός της υποτροφίας είναι η διεξαγωγή έρευνας και μελέτης σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο στους τομείς αρμοδιότητας της UNESCO (εκπαίδευση, πολιτισμός, φυσικές επιστήμες, ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες και επικοινωνία). Οι αιτήσεις που θα κατατεθούν θα πρέπει να εστιάζουν στις συγκεκριμένες προτεραιότητες των παραπάνω θεματικών ενοτήτων.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

1) Κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος

2) Η ηλικία των υποψηφίων να μην είναι μεγαλύτερη των 45 ετών

3) Πιστοποιητικό επάρκειας της γλώσσας της χώρας, στην οποία επιθυμούν να σπουδάσουν, επικυρωμένο από τον αρμόδιο φορέα

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση (με φωτογραφία) συμπληρωμένη σε 3 αντίτυπα καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται μεταφρασμένα στα αγγλικά ή γαλλικά επικυρωμένα σε 3 αντίτυπα.

Την εγκύκλιο CL/3905 καθώς και την αίτηση στα αγγλικά ή γαλλικά μπορούν οι υποψήφιοι να την κατεβάσουν από την ιστοσελίδα της UNESCO (UNESCO FELLOWSHIPS).

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι μικρής διάρκειας (3 έως 6 μήνες) και το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα 15.000$

Οι αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την Πέμπτη 1 Απριλίου 2010 στη Γραμματεία της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO. Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται αυτοπροσώπως.

Διεύθυνση: Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO

Ακαδημίας 3, 10027 Αθήνα(7ος όροφος)

Τηλ. Επικοινωνίας: 210-36.82.374/396/398