Οι προτάσεις προς το υπουργείο Παιδείας…

Από neolaia.gr Team 5 Μαρτίου 2009

Oι πρυτάνεις των ΑΕΙ είναι έτοιμοι να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στη διάρκεια της συνόδου τους, που ξεκινά την Παρασκευή στο Καρπενήσι. Σύμφωνα με το «Βήμα» η πρότασή τους προς το υπουργείο Παιδείας προβλέπει:

  • Αποσύνδεση του Λυκείου από τη διαδικασία εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.
  • Περισσότερα επιστημονικά πεδία στα σχολεία και συμβολή των πανεπιστημίων στην επιλογή τους.
  • Μείωση των προς εξέταση μαθημάτων και συγκεκριμενοποίησή τους ανάλογα με την κατεύθυνση κάθε υποψηφίου.
  • Στις δύο πρώτες τάξεις του Λυκείου τα μαθήματα να είναι γενικής φύσης, τα οποία θα προετοιμάζουν τους μαθητές για την είσοδό τους στην κοινωνία. Στην τρίτη τάξη του Λυκείου τα μαθήματα να είναι λιγότερα και εξειδικευμένα, ώστε ο κάθε μαθητής να κατευθύνεται στην επιστημονική περιοχή που τον ενδιαφέρει.
  • Διατήρηση της βάσης του δέκα (10) για την εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.
  • Δημιουργία μητρώου βαθμολογητών με εμπειρία και αξιοπιστία που θα επιμορφώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Επίσης, στη Σύνοδο του Σαββατοκύριακου οι πρυτάνεις των πανεπιστημίων θα συζητήσουν και τα θέματα των τετραετών προγραμματισμών τους με την πολιτεία και θα ζητήσουν αλλαγές στον νόμο-πλαίσιο για τα ΑΕΙ.