1-15 Φεβρουαρίου οι δηλώσεις για Πανελλήνιες!

Από nmpardakis 30 Ιανουαρίου 2008

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε χθες ότι οι απόφοιτοι Λυκείου ή άλλου ισοτίμου τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις φετινές εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, για να αποκτήσουν νέα «Βεβαίωση» πρόσβασης, πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση-δήλωση στο Γενικό Λύκειο που είναι πλησιέστερο στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, από 1 έως 15 Φεβρουαρίου.

Οι απόφοιτοι προηγουμένων ετών, οι οποίοι είναι κάτοχοι «Βεβαίωσης» πρόσβασης από προηγούμενο έτος και οι οποίοι δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στις φετινές εξετάσεις, αλλά προτίθενται να είναι υποψήφιοι με την κατηγορία του 10% των θέσεων, δεν υποβάλλουν τη σχετική αίτηση-δήλωση, εκτός και μόνο εάν προτίθενται να είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και για τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ