υποτροφίες ΙΚΥ

Υποτροφίες ΙΚΥ: 4 Μεταπτυχιακές υποτροφίες 2014 για ομογενείς φοιτητές Θεολογικών Σχολών

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) προκηρύσσει τέσσερις  (4 ) θέσεις υποτροφιών. Υποτροφίες Δύο(2) για Ομογενείς, κατόχους τίτλου Master of Divinity της Θεολογικής Σχολής «Τίμιος Σταυρός» της Βοστώνης, φοιτητές του μεταπτυχιακού  προγράμματος Master of Theology, προκειμένου να διανύσουν μέρος  των μεταπτυχιακών τους σπουδών στα θεσμοθετημένα μεταπτυχιακά προγράμματα των Τμημάτων των Θεολογικών Σχολών της Ελλάδος. Δύο (2) για Έλληνες πτυχιούχους των Τμημάτων των Θεολογικών Σχολών τηςΕλλάδος, φοιτητές μεταπτυχιακού προγράμματος των Θεολογικών Σχολών της Ελλάδος, προκειμένου να διανύσουν μέρος των μεταπτυχιακών τους σπουδών στη Θεολογική Σχολή «Τίμιος Σταυρός» της Βοστώνης και συγκεκριμένα να φοιτήσουν στο πρόγραμμα επιπέδου Master of Theology. Προϋποθέσεις 1) Οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες ή Ομογενείς. 2) Οι Έλληνες υποψήφιοι να μην έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο, σύμφωνα με … Read More

Υποτροφίες ΙΚΥ: Δείτε τα προγράμματα Υποτροφιών που θα προκηρυχθούν

Διαβάστε επίσης: Υποτροφίες και Θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2014 (9 έως 17/7) Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους υποτρόφους ότι για το προσεχές διάστημα, και έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2014, αναμένεται η προκήρυξη των ακόλουθων προγραμμάτων υποτροφιών: α)… Read More

Υποτροφίες ΙΚΥ | Συμπληρωματική προκήρυξη υποτροφιών Αριστείας ΙΚΥ-Siemens για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) σε εφαρμογή της με αριθμ. 2/112446/16-12-2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 3198/Β/17-12-2013) ανακοινώνει συμπληρωματική προκήρυξη για τις Υποτροφίες Αριστείας ΙΚΥ Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελλάδα-Πρόγραμμα Siemens: εβδομήντα τρεις (73) θέσεις… Read More

ΙΚΥ | 8 Υποτροφίες στον τομέα της Ψυχολογίας

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση οκτώ (8) υποτροφιών, στο εξωτερικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, με επιλογή, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση». Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Πανεπιστημίων με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς και,… Read More