υποτροφίες από το Κέντρο Εφαρμοσμένων Τεχνών ΟΡΝΕΡΑΚΗΣ