Τμήμα Ιατρικής

Τμήμα Ιατρικής | ΔΠΘ

Το Τμήμα Ιατρικής του ΔΠΘ ιδρύθηκε το 1977 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1984-1985 στην Αλεξανδρούπολη της Θράκης. Αντιμετωπίζοντας στο μέγιστο τις αντιξοότητες του ακριτικού Πανεπιστημίου, έχει σήμερα να επιδείξει μια εντυπωσιακή πορεία, με διδακτικό έργο που αντεπεξέρχεται πλήρως στις… Read More

Τμήμα Ιατρικής | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σκοπός του Τμήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές ολοκληρωμένη, θεωρητική και πειραματική γνώση του ανθρώπινου οργανισμού στη φυσιολογική και παθολογική του κατάσταση και να τους παράσχει άρτια επιστημονική κατάρτιση για το ιατρικό λειτούργημα που θα ασκήσουν στη σταδιοδρομία τους. Προπτυχιακές Σπουδές… Read More

Τμήμα Ιατρικής | Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Τμήμα της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε τo 1977 και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές τον Οκτώβριο τoυ ίδιoυ έτoυς. Κατά τη διάρκεια της λειτoυργίας των 28 χρόνων, απoφoίτησαν 2321 φoιτητές με πτυχίo Ιατρικής και δεκάδες άλλoι με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και διδακτoρικό δίπλωμα. Read More