προγράμματα e-learning

Σταδιοδρομώ Πανεπιστήμιο Πειραιά: E-learning με θέμα τα «Δίκτυα Διανομής»

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργανώνει το σεμινάριο-μάθημα «Δίκτυα Διανομής». Το μάθημα ασχολείται με την λειτουργία και διοίκηση των σύγχρονων συστημάτων Διανομής εμπορευμάτων. Η Φυσική Διανομή, περιλαμβάνει, όλες τις δραστηριότητες που συμμετέχουν στην μετακίνηση πρώτων υλών και… Read More

Σεμινάρια ΙΕΣΟΕΛ – E-learning ΕΚΠΑ: Εξειδικευμένα προγράμματα σε διάφορους τομείς

Το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) και το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του ΕΚΠΑ ανακοινώνουν τη διάθεση εξειδικευμένων επιμορφωτικών Προγραμμάτων στους τομείς της Λογιστικής, της Ελεγκτικής, του Management, των Τραπεζικών, των Νομικών και της Φορολογίας. Τα Προγράμματα απευθύνονται σε αποφοίτους ΑΕΙ/ΑΤΕΙ και Λυκείου με εργασιακή… Read More

Σεμινάρια e-Learning ΕΚΠΑ | Πρόγραμμα «Διαχείριση Στρες στον Χώρο Εργασίας»

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό αντικείμενο “Διαχείριση Στρες στον Χώρο Εργασίας”. Η έναρξη του Προγράμματος γίνεται με δημόσια αναγγελία (τόσο στον Τύπο, όσο και στο Διαδίκτυο), όπου καθορίζονται… Read More