ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Σεμινάρια Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Σεμινάρια εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης στον Τουρισμό 2016-17

Το Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στις Τουριστικές Υπηρεσίες (EMtS) του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς ξεκινά νέο κύκλο σεμιναρίων. Read More