μεταπτυχιακά προγράμματα 2017

Σταδιοδρομώ Πανεπιστήμιο Πατρών: Μεταπτυχιακό του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών λειτουργούν Μεταπτυχιακές Σπουδές οι οποίες οδηγούν στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ). Το Τμήμα απονέμει ΔΔ στην Επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού Read More

Μεταπτυχιακές Σπουδές ΑΠΘ: Μεταπτυχιακό με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής»

Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στην με αριθμ. 9/02.3.2017 Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης,  προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό  έτος 2017-2018  την εισαγωγή  100 φοιτητών/τριών (20 κατ’ ανώτατο όριο ανά κατεύθυνση)  στο  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)  με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής» σε πέντε Κατευθύνσεις: Read More

Μεταπτυχιακές Σπουδές Δωρεάν Μεταπτυχιακά: Διαβάστε αναλυτικές πληροφορίες!

Με δύο νόμους που συντάσσονται αυτή την περίοδο πυρετωδώς θα υποδεχτεί το υπουργείο Παιδείας την άνοιξη καθώς τον Μάϊο οι νέες νομοθετικές προτάσεις για τον χώρο της Εκπαίδευσης χωρίζονται όχι σε ένα αλλά σε δύο νομοσχέδια. Read More