εφαρμογή πληροφορίας πτήσεων μέσω του Facebook Messenger