βάσεις 2012 ΕΠΑΛ

Προπτυχιακές Σπουδές Βάσεις 2012 | Τι είδαμε τελικά!

Πάει και αυτό. Οι βάσεις 2012 ανήκουν στο παρελθόν! Ας δούμε λοιπόν τι έγινε: Oι επιτυχόντες στα πανεπιστήμια ανέρχονται σε 45559 και στα ΤΕΙ σε 32689. Το ποσοστό επιτυχίας είναι μεγαλύτερο από την περσινή χρονιά. Ο μέσος… Read More

Προπτυχιακές Σπουδές Βάσεις 2012 Εσπερινά ΕΠΑΛ

Ανακοινώθηκαν πριν από λίγο οι βάσεις 2012! Δείτε τις Βάσεις 2012 Εσπερινά ΕΠΑΛ Μην ξεχάσετε ακόμα να δείτε τα αφιερώματα – οδηγό για τους πρωτοετείς, την παρουσίαση όλων των τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας (κύκλος σπουδών, επαγγελματικά δικαιώματα, μεταπτυχιακά) καθώς φυσικά και τις υπόλοιπες βάσεις στο … Read More

Προπτυχιακές Σπουδές Βάσεις 2012 ΑΕΙ και ΤΕΙ (90%)

Ανακοινώθηκαν πριν από λίγο οι βάσεις 2012! Δείτε τις Βάσεις 2012 ΑΕΙ και ΤΕΙ 90% Μην ξεχάσετε ακόμα να δείτε τα αφιερώματα – οδηγό για τους πρωτοετείς, την παρουσίαση όλων των τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας (κύκλος σπουδών, επαγγελματικά δικαιώματα, μεταπτυχιακά) καθώς φυσικά και τις υπόλοιπες βάσεις στο … Read More

Προπτυχιακές Σπουδές Βάσεις 2012 ΑΕΙ και ΤΕΙ (10%)

Ανακοινώθηκαν πριν από λίγο οι βάσεις 2012! Δείτε τις Βάσεις 2012 10% (10 τοις εκατό) Μην ξεχάσετε ακόμα να δείτε τα αφιερώματα – οδηγό για τους πρωτοετείς, την παρουσίαση όλων των τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας (κύκλος σπουδών, επαγγελματικά δικαιώματα, μεταπτυχιακά) καθώς φυσικά και τις υπόλοιπες βάσεις στο … Read More

Προπτυχιακές Σπουδές Βάσεις 2012 ΑΕΙ και ΤΕΙ ημερήσια ΕΠΑΛ

Ανακοινώθηκαν πριν από λίγο οι βάσεις 2012! Δείτε τις Βάσεις 2012 ΑΕΙ και ΤΕΙ ημερήσια ΕΠΑΛ Μην ξεχάσετε ακόμα να δείτε τα αφιερώματα – οδηγό για τους πρωτοετείς, την παρουσίαση όλων των τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας (κύκλος σπουδών, επαγγελματικά δικαιώματα, μεταπτυχιακά) καθώς φυσικά και τις υπόλοιπες βάσεις στο … Read More

Προπτυχιακές Σπουδές Βάσεις 2012 AEI – TEI!

Η μεγάλη μέρα έφτασε και ήδη γνωρίζετε σε ποια σχολή έχετε περάσει! Για να δείτε τις βάσεις 2012 συγκεντρωτικά, τσεκάρετε: Βάσεις 2012 ΑΕΙ και ΤΕΙ Γενικά Λύκεια (90%) Βάσεις… Read More