ίδρυμα προποντίς

Υποτροφίες Ίδρυμα Προποντίς: 50 Μεταπτυχιακές Υποτροφίες 2015-2016

To Ίδρυμα Προποντίς προκηρύσσει το 16ο πρόγραμμα για την απονομή πενήντα (50) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Υποβολή Αιτήσεων Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι και 20/02/2015. Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Το Ίδρυμα προκηρύσσει είκοσι πέντε (25) υποτροφίες εξωτερικού για μεταπτυχιακές σπουδές Α και Β’ Κύκλου. Γίνονται δεκτές αιτήσεις… Read More

Μεταπτυχιακές Σπουδές Ίδρυμα Προποντίς | 15ο πρόγραμμα για Υποτροφίες 2014-2015

Το Ίδρυμα Προποντίς προκηρύσσει το 15o πρόγραμμα για την απονομή υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2014/2015. Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Το Ίδρυμα προκηρύσσει είκοσιπέντε (25) υποτροφίες εξωτερικού για μεταπτυχιακές σπουδές Α’ και Β’ Κύκλου. Γίνονται δεκτές αιτήσεις στους εξής κλάδους: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: Ναυτιλιακές Σπουδές, Ναυτικό Δίκαιο, Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία, Οικονομικές,… Read More

Ίδρυμα «Προποντίς» | Το πρόγραμμα των Υποτροφιών για το 2013-2014

Το Ίδρυμα «Προποντίς» προκηρύσσει το 14ο πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για τις Επιστήμες, με ημερομηνία έναρξης στις 2 Δεκεμβρίου 2012. Για να μπορέσετε να δείτε το πρόγραμμα των Υποτροφιών για το έτος 2013 και 2014 μπορείτε να πατήσετε στον συγκεκριμένο σύνδεσμο. Read More