Διατροφή

Διατροφή Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων! Εσύ σε ποιό ανήκεις;

Αυτοί που λένε σνίτσελ και αυτοί που λένε σζνίτσελ. Αυτοί που λέμε "τηλεόραση πλάσμα" και αυτοί που λένε "τηλεόραση πλάζμα". Αλλά και πολλά άλλα ήδη ανθρώπων, αυτή τη φορά διεθνοποιημένα και εικονογραφημένα. Read More