Υποτροφίες 2019 ανακοινώθηκαν από το Ίδρυμα Αριστοκλή Καββαδά

Από neolaia.gr Team 8 Οκτωβρίου 2019

Υποτροφίες 2019: Μάθε περισσότερα!

Νέες υποτροφίες 2019 εξωτερικού και εσωτερικού πρόκειται να χορηγηθούν από το Ίδρυμα Αριστοκλή Καββαδά.

Συγκεκριμένα:

Το Ίδρυμα Αριστοκλή Καββαδά για το έτος 2019 θα χορηγήσει 30 Υποτροφίες σε άτομα με καταγωγή από το Βλυχό Λευκάδας και φοιτούν στο Λύκειο ή σε ανώτερο ή σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή μετέχουν σε μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

Το Δ.Σ. του ιδρύματος Αριστοκλή Καββαδά, που εδρεύει στπ Γλυφάδα Αττικής, με την από 04 Σεπτεμβρίου 201 9 απόφαση του αποφάσισε για το έτος 2019 τη χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων σε οικονομικά αδύναμους νέους και νέες για την αντιμετώπιση των δαπανών των σπουδών τους, των οποίων το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00), κατάγονται από τον Βλυχό Λευκάδας και φοιτούν στο Λύκειο π σε ανώτερο ή σε ανώτατο πανεπιστημιακό ίδρυμα ή μετέχουν σε μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό καθώς και των δαπανών για την αντιμετώπιση των οικογενειακών και επαγγελματικών τους βαρών. Θα χορηγηθούν τριάντα (30) οικονομικά βοηθήματα των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00) το καθένα για το έτος 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτική ΑΙΤΗΣΗ προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ιδρύματος η οποία θα συνοδεύεται με τα εξής δικαιολογητικά:

α) Εκκαθαριστικά Εφορίας του αιτούντος ή αιτούσης και των γονέων του για τα φορολογικά έτη 2017 και 2018.
Β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
γ) Φωτοτυπία του εντύπου ΕΙ του αιτούντος ή αιτούσης και των γονέων του για τα φορολογικά έτη 201 7 και 201 8.
δ) Φωτοτυπία του τελευταίου υποβληθέντος εντύπου Ε9 του αιτούντος ή αιτούσης και των γονέων του από το οποίο να αποδεικνύεται η ακίνητη περιουσία τους.
ε) Βεβαίωση του Δήμου ότι ο αιτών ή αιτούσα κατάγεται από τον Βλυχό Λευκάδας,
στ) Κάθε άλλο στοιχείο που να υποστηρίζει την οικονομική κατάσταση του αιτούντος ή αιτούσης.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι την 22α Νοεμβρίου 201 9 στο ίδρυμα στη διεύθυνση:

ΠΡΟΣ: «ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΒΒΑΔΑ», Διοικητικό Συμβούλιο, οδός Καποδιστρίου, αρ. 24, 3ος όροφος. Πειραιάς, ΤΚ 1 8531 . Πληροφορίες: Σπυρίδων Κονιδάρης, τηλ. 2 1 0-41 1 7 1 08. 2 1 0-41 28222 και κιν. 6932588708.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Νοέμβριος 22, 2019 

Μάθε περισσότερα ΕΔΩ.

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486