44 θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν στο Δημόσιο – Δείτε τις ειδικότητες!

Από neolaia.gr Team 18 Σεπτεμβρίου 2019

Δείτε αναλυτικά!

Νέες θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν στο Δημόσιο, μέσα από προκηρύξεις που δημοσιεύτηκαν. Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να διεκδικήσουν μια από τις θέσεις, υποβάλλοντας την αίτησή τους και ακολουθώντας τις οδηγίες της αντίστοιχης προκήρυξης.

Αναλυτικότερα:

34 θέσεις εργασίας – Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου

Ανακοινώνεται από τη Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κορδελιού-Ευόσμου (ΔΗ.Κ.Ε.Κ-Ε) η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ(8) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Κ-Ε.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Αντίγραφο τίτλων σπουδών
4. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ασφαλιστικού φορέα .

Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου σε αντίστοιχες με το αντικείμενο θέσεις και όπου απαιτείται η Γνώση Εφαρμογών Προγραμμάτων Singular.

5. α)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (έγγαμους) που να εκδόθηκε το μήνα
Σεπτέμβριο 2019
6. β) το πιστοποιητικό γέννησης ( για άγαμους ) που να εκδόθηκε το μήνα Σεπτέμβριο
2019
7. Πιστοποιητικό Εντοπιότητας (OXI μόνιμης κατοικίας).
8. Αντίγραφο Α.Δ.Τ.
9. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται :

 Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ( μόνο για άντρες) ή νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής . Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε
επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προσδιορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα.
 Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη
 Ότι τα έγγραφα είναι γνήσια και τα στοιχεία αληθή.
10. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας (μηνός Σεπτεμβρίου).
11. Εκκαθαριστικό Σημείωμα 2018.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο πρώην Δημαρχείο Ελευθερίου Κορδελιού, οδός Εθν. Αντίστασης 56, 3ος όροφος. Τηλ.:2310767659 κατά τις ώρες 10:00 π.μ – 13:00 μ.μ. από 19 Σεπτεμβρίου 2019 έως 28 Σεπτεμβρίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν, τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως .

Η παρούσα αναρτάται στη Διαύγεια. Περίληψη της παρούσας δημοσιεύεται σε (2) εφημερίδες της Θεσσαλονίκης .

Επίσης η προκήρυξη αναρτάται στους Πίνακες Ανακοινώσεων του Δημαρχείου του Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου και του κτηρίου Εθνικής Αντιστάσεως 56 & Ανδρέα Παπανδρέου – Κορδελιό καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου (www. Kordelioevosmos.gr).

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη

Προκήρυξη

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486