Μετεγγραφές 2019 στα ΑΕΙ: Όσα πρέπει να γνωρίζεις

Από neolaia.gr Team 16 Σεπτεμβρίου 2019

Δείτε αναλυτικά για τις μετεγγραφές 2019!

Μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για τις βάσεις 2019, σειρά έχουν οι μετεγγραφές 2019 – 2020 των φοιτητών που επιθυμούν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα.

Καλό είναι, λοιπόν, οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να γνωρίζουν ποια είναι τα δικαιολογητικά, τα κριτήρια, αλλά και το πώς υπολογίζεται η µοριοδότηση για τη µετακίνησή τους σε σχολές που βρίσκονται πιο κοντά στον τόπο κατοικίας τους.

Κατά τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κατατεθεί η εγκύκλιος για τις μετεγγραφές φοιτητών, για το πότε ξεκινά η υποβολή τους και ποιες είναι οι αναλυτικές φετινές προϋποθέσεις.

Το φετινό τοπίο της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μετά τις ενσωματώσεις τμημάτων και την «πανεπιστημιοποίηση» σχολών των ΤΕΙ, είναι εντελώς διαφορετικό από το περσινό, κι έτσι, οι φοιτητές και οι οικογένειές τους να πρέπει να δείξουν προσοχή στις νέες αντιστοιχίες τμημάτων, εισαγωγικών κατευθύνσεων και προγραμμάτων σπουδών των ΑΕΙ και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2018-19, που θα ισχύσουν για τις μετεγγραφές των φοιτητών.

Οι αντιστοιχίες αυτές κρίθηκαν απαραίτητες, μετά την αναδιάρθρωση του τοπίου της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την ενσωμάτωση των ΤΕΙ στα πανεπιστήμια, προκειμένου να γίνουν οι μετεγγραφές 2019. Στις φετινές Πανελλήνιες, οι διαφορές τμημάτων Αθήνας και επαρχίας είναι πολλών χιλιάδων μορίων σε κάποιες περιπτώσεις, με αποτέλεσμα να αναμένεται το φαινόμενο να καθίσουν στα ίδια έδρανα φοιτητές που εισήχθησαν ακόμα και 5000 μόρια διαφορά. Στο κόκκινο, λοιπόν, είναι τα κεντρικά Πανεπιστήμια, τα οποία φθάνουν να διπλασιάζουν τους φοιτητές τους μετά τις μετεγγραφές 2019.

Ήδη μάλιστα, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) έχει δηλώσει ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του μεγάλου κύματος μετεγγραφών στο ακαδημαϊκό έργο του, σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου.

Μετεγγραφές 2019: Δείτε την ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ

Ενδεικτικό του αριθμού των μετεγγραφών συνολικά ανά τη χώρα είναι ότι πέρυσι ξεπέρασε τις 8.500. Στις περσινές μετεγγραφές, το τοπίο διαμορφώθηκε ως εξής:

Α) Γενική κατηγορία με ποσοτικό περιορισμό (15% επί του αριθμού των εισακτέων): 8412 αιτήσεις και έγιναν δεκτές 5474, δηλ. ποσοστό 65,07%.

Β) Ειδική κατηγορία χωρίς ποσοτικό περιορισμό: 230 αιτήσεις και έγιναν δεκτές 224, δηλ. ποσοστό 97,4%.

Γ) Ειδική κατηγορία Ελλήνων φοιτητών της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης: 83 αιτήσεις και έγιναν δεκτές 62, δηλ. ποσοστό 74,7%.

Δ) Ειδική κατηγορία φοιτητών κυπριακής καταγωγής: 33 αιτήσεις και έγιναν δεκτές 33, δηλ. ποσοστό 100%.

Ε) Αδέλφια προπτυχιακοί φοιτητές: 3298 αιτήσεις για μετεγγραφή και έγιναν δεκτές 3189 δηλαδή ποσοστό 96,7%.

Να σημειώσουομε ότι το ποσοστό των μετεγγραφών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% του συνολικού αριθμού εισακτέων ανά σχολή ή τμήμα.

Η τακτική που συνήθως ακολουθείται είναι η εξής:

Αρχικά, οι νέοι φοιτητές εγγράφονται στα τµήµατα στα οποία εισήχθησαν. Στη συνέχεια, όσοι θεωρούν ότι δικαιούνται µετεγγραφή, περιµένουν να ορισθεί από το υπουργείο Παιδείας η ηµεροµηνία κατάθεσης των σχετικών αιτήσεων και των δικαιολογητικών τα οποία απαιτούνται. Συνήθως η διαδικασία αυτή καθυστερεί και μέχρι να βγουν τα αποτελέσµατα έχει ήδη χαθεί το πρώτο εξάµηνο φοίτησης. Η νοµοθεσία για τις µετεγγραφές έχει πολλές παραµέτρους και διαφέρει για τη γενική κατηγορία, για τους έχοντες αδέλφια τα οποία σπουδάζουν, καθώς και για τις µετεγγραφές που δίνονται κατ’ εξαίρεση και οι οποίες συνήθως εστιάζονται σε περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαρά θέµατα, όπως υγείας κ.ά.

Μετεγγραφές 2019: Τι αναμένεται να ισχύσει φέτος

Οι ημερομηνίες

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις µετεγγραφής υποβάλλονται σε ηµεροµηνίες που ανακοινώνει το υπουργείο Παιδείας, µέσω της ιστοσελίδας https://transfer.it.minedu. gov.gr, στην ειδική εφαρµογή µετεγγραφών – αυτό συνήθως γίνεται κάθε Σεπτέµβριο. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν αίτηση για µόνο µία κατηγορία δικαιούχων. Οι υποψήφιοι που έχουν αδελφό φοιτητή προπτυχιακού κύκλου σπουδών και δεν επιθυµούν να κάνουν χρήση των διατάξεων για τους αδελφούς φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση µετεγγραφής µε µοριοδότηση. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν αίτηση για µόνο µία κατηγορία δικαιούχων και ως εκ τούτου, αν καταθέσουν οριστική αίτηση µετεγγραφής µε µία κατηγορία δικαιούχων, δεν θα έχουν δυνατότητα να υποβάλουν οριστική αίτηση µε άλλη κατηγορία δικαιούχων. Επισηµαίνεται ότι ο αποκλεισµός υποβολής οριστικής αίτησης µε δεύτερη κατηγορία δικαιούχων πραγµατοποιείται µόνο όταν ο αιτών προχωρήσει σε οριστική υποβολή της αίτησης σε µία από τις κατηγορίες δικαιούχων.

Προσωρινή αποθήκευση

Στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυµεί να ερευνήσει τις δυνατότητες που του παρέχονται, τόσο µε την κατηγορία της µοριοδότησης όσο και µε την κατηγορία των αδελφών φοιτητών, µπορεί να το πράξει καταχωρίζοντας τις αιτήσεις του µε προσωρινή αποθήκευση. Οταν ο αιτών προχωρήσει σε οριστική υποβολή µίας εκ των αιτήσεων, δεν θα έχει πλέον δυνατότητα καµίας πρόσβασης στις υπόλοιπες προσωρινές αιτήσεις που έχει αποθηκεύσει µε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία δικαιούχων.

-Μετεγγραφή με μοριοδότηση:

Οι φοιτητές πρέπει να ξέρουν ότι δεν είναι δυνατή η µετεγγραφή µεταξύ τµηµάτων ή σχολών που εδρεύουν στην ίδια πόλη ή στον ίδιο νοµό, εφόσον πρόκειται για τους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. ∆ικαίωµα µετεγγραφής χορηγείται στους αιτούντες κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των µορίων, τα οποία συγκεντρώνουν από τα κάτωθι κριτήρια:

Το κατά κεφαλήν εισόδηµα του δικαιούχου -εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδηµα- και το κατά κεφαλήν εισόδηµα των µελών της οικογένειάς του, για το φορολογικό έτος 2018, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των 3.000 ευρώ (µόρια 6).

Στη συνέχεια για εισόδηµα από 3.001 έως 6.000 ευρώ δίνονται 4 µόρια.

Για εισόδηµα από 6.001 έως 9.000 ευρώ δίνονται 3 µόρια.

Κατά κεφαλήν εισόδηµα µεγαλύτερο των 9.000 ευρώ δεν µοριοδοτείται.

Για τα υπόλοιπα κριτήρια, η µοριοδότηση έχει ως εξής:

3 µόρια όταν ο δικαιούχος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς.

2 µόρια όταν ο δικαιούχος είναι µέλος πολύτεκνης οικογένειας.

1 µόριο όταν ο δικαιούχος είναι µέλος τρίτεκνης οικογένειας.

1 µόριο όταν ο δικαιούχος είναι ορφανός από τον έναν γονέα.

1 µόριο όταν ο δικαιούχος είναι τέκνο άγαµης µητέρας.

1 µόριο όταν ο δικαιούχος µετεγγραφής έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο που έχουν αναπηρία 67% και άνω.

Φοιτητικό πάσο 2019: Όλες οι προσφορές & οι εκπτώσεις που δικαιούσαι (List)

– Μετεγγραφή κατ’ εξαίρεση

Στην περίπτωση που συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαρές και τεκµηριωµένα εξαιρετικές περιπτώσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση µετεγγραφής, δύναται να υποβληθεί σχετική αίτηση στην Επιτροπή κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του υπουργείου Παιδείας ή αποστέλλονται ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή και απευθύνονται στην Επιτροπή κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών.

-Τι ισχύει για τα αδέρφια:

Αίτηση για µετεγγραφή µπορούν να υποβάλουν τα αδέλφια προπτυχιακοί φοιτητές των ΑΕΙ και ΑΕΑ που σπουδάζουν σε διαφορετική περιφερειακή ενότητα, τόσο µεταξύ τους όσο και από την περιφερειακή ενότητα στην οποία οι γονείς τους διαµένουν µόνιµα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας, και εφόσον το κατά κεφαλήν εισόδηµα του δικαιούχου-φοιτητή, εάν διαθέτει ίδιο εισόδηµα, και το αντίστοιχο εισόδηµα των µελών της οικογένειάς του, για το προηγούµενο φορολογικό έτος (2018), δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των 12.500 ευρώ. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος διαθέτει ίδιο εισόδηµα, λαµβάνεται υπόψη το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδηµα µεταξύ του ατοµικού εισοδήµατος του αιτούντος και του κατά κεφαλήν εισοδήµατος των γονέων του. ∆εν έχουν δικαίωµα µετεγγραφής µε την κατηγορία των αδελφών φοιτητών όσοι έχουν υπερβεί τα έτη σπουδών ή έχουν διακόψει τη φοίτηση.

Δείτε παρακάτω το σχετικό ΦΕΚ

ΦΕΚ

Δες ακόμα: Αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας: Τι πρέπει να προσέξεις

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486