41 θέσεις εργασίας προκηρύχθηκαν σε Δήμους της χώρας – Δες πώς θα κάνεις αίτηση!

Από neolaia.gr Team 12 Ιουνίου 2019

Δείτε αναλυτικά!

Nέες θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν σε δήμους ολόκληρης της χώρας, μέσω προκηρύξεων που δημοσιεύτηκαν. Αν ενδιαφέρεσαι για κάποια από τις παρακάτω ανοιχτές θέσεις, τότε δεν έχεις παρά να τη διεκδικήσεις, υποβάλλοντας την αίτησή σου, σύμφωνα με τις αναγραφόμενες οδηγίες.

Ειδικότερα:

20 θέσεις εργασίας – Δήμος Ηρακλείου

Ανακοινώνεται η πρόσληψη του κατωτέρω κατ’ αριθμό και ειδικότητες προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών , του τμήματος Μελετών και Πρασίνου του Δήμου μας έτους 2019. Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα γίνεται έως και 20/6/2019 στο Πρωτόκολλο του Δήμου.

ΕΙΚΟΣΙ (20) ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την Αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας
2.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
3.Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
4.Αριθμός μητρώου Ασφάλισης του ΙΚΑ
5.Φωτοτυπία βιβλιαρίου Τράπεζας
6.ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης)
7.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι :
α) το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12/μηνο) από την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/ 1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων
αναγκών.

Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).
Για την κατηγορία ΥΕ δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα. Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να ισχύουν τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής, όσο και κατά την ημερομηνία πρόσληψης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου μέσα σε προθεσμία δέκα ( 10 ) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στο Δημοτικό Κατάστημα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε την ανακοίνωση της πρόσληψης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486