Νέες θέσεις εργασίας προκηρύχθηκαν σε Δήμους της χώρας!

Από neolaia.gr Team 17 Μαΐου 2019

Δείτε αναλυτικά!

Νέες θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν σε Δήμους της χώρας, μέσω σχετικών προκηρύξεων που δημοσιεύτηκαν. Πο ενδιαφερόμενοι για μια από τις ανοιχτές θέσεις, μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, αφού ακολουθήσουν τις οδηγίες της αντίστοιχης προκήρυξης.

Ειδικότερα:

3 θέσεις εργασίας – Δ. Δάφνης-Υμηττού

Ανακοινώνεται η Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών (πυρασφάλειας) του Δήμου Δάφνης – Υμηττού, που εδρεύει στη Δάφνη και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)
προσόντα:

3 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους οφείλουν να προσκομίσουν, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του κεφαλαίου ΙΙ του παραρτήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 20/5/2019 έως και 24/5/2019:

Α) Να καταθέσουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου – Διεκπεραίωσης του Δήμου, Έλλης 16 & Κανάρη στη Δάφνη Αττικής,
Β) Να απευθύνονται για διευκρινήσεις – πληροφορίες στον κ. Δημητράντζο Δημήτριο τηλ. 213 2037870.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη

Προκήρυξη

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486