ΑΣΕΠ: 251 μόνιμες θέσεις εργασίας στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο – Δείτε τις ειδικότητες!

Από neolaia.gr Team 13 Μαΐου 2019

ΑΣΕΠ: Δείτε αναλυτικά!

Οι διαδικασίες για την έκδοση της προκήρυξης που αφορά 251 μόνιμες θέσεις εργασίας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) έχουν δρομολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα συναρμόδια υπουργεία έδωσαν την τελική έγκριση, οι θέσεις έχουν «κλειδώσει» και το ΑΣΕΠ προχωρά στην έκδοση της προκήρυξης για να την αποστείλει στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Οι νέοι υπάλληλοι θα επιλεχθούν με κριτήρια ΑΣΕΠ, ενώ οι 251 οργανικές θέσεις εργασίας αφορούν τις εξής ειδικότητες, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 30 Ιανουαρίου 2019.

Οι ειδικότητες αναλυτικά:

ΠΕ Διοικητικών (100 θέσεις)
ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων (13 θέσεις)
ΠΕ Πληροφορικής (13 θέσεις)
ΠΕ Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων (3 θέσεις)
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – Μηχανικών Η/Υ (13 θέσεις)
ΠΕ Μηχανικών (15 θέσεις)
ΠΕ Μαθηματικών (10 θέσεις)

ΠΕ Οικονομικού (5 θέσεις)
ΠΕ Νομικών/Πολιτικών Επιστημών (4 θέσεις)
ΠΕ Ιατρών (1 θέση)
ΠΕ Ψυχολόγων (4 θέσεις)
ΤΕ Διοικητικού (23 θέσεις)

ΤΕ Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων (4 θέσεις)
ΤΕ Πληροφορικής (5 θέσεις)
ΔΕ Διοικητικού (16 θέσεις)
ΔΕ Τεχνικών (5 θέσεις)
ΔΕ Κλητήρων/Γενικών Καθηκόντων (10 θέσεις)
ΥΕ Γενικών Καθηκόντων (5 θέσεις)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψηφίων

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα πρέπει να υποβληθούν εντός προθεσμίας, που θα οριστεί από την προκήρυξη. Με την αίτηση συμμετοχής οι υποψήφιοι θα συνυποβάλουν όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά. Ο υποψήφιος που δεν αποδεικνύει τα κριτήρια ή τις ιδιότητες, που επικαλέσθηκε στην αίτησή του και τα οποία ελήφθησαν υπόψη για την κατάταξή του στους οικείους πίνακες, διαγράφεται απ’ αυτούς. Με την προκήρυξη θα καθορισθεί ο χρόνος, ο τρόπος και κάθε άλλη λεπτομέρεια της διαδικασίας πλήρωσης των ως άνω θέσεων καθώς και διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και στο άρθρο 18 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), όπως ισχύουν. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση

ΦΕΚ

Δείτε κι αυτό: 962 Θέσεις εργασίας στην Πυροσβεστική – Τελευταία ευκαιρία να κάνεις αίτηση!

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486