100 Θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν σε Δήμους! Δείτε ΕΔΩ τις προκηρύξεις!

Από neolaia.gr Team 19 Απριλίου 2019

Δείτε αναλυτικά!

Νέες προκηρύξεις δημοσιεύτηκαν από διάφορους ελληνικούς Δήμους, οι οποίες ανακοινώνουν θέσεις εργασίας που πρόκειται να καλυφθούν άμεσα. Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις μία από τις θέσεις αυτές, μπορείς να το κάνεις υποβάλλοντας την αίτησή σου, σύμφωνα με τις οδηγίες της εκάστοτε προκήρυξης.

Αναλυτικά λοιπόν οι θέσεις ανά Δήμο:

12 Θέσεις εργασίας – Δήμος Αγρινίου

Ο Δήμος Αγρινίου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας:

1.Οκτώ (8) ατόμων κατηγορίας – κλάδου ΔΕ Σχολικών Φυλάκων
2.Τρία (3) ατόμων κατηγορίας – κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαρισμού Αθλητικών Χώρων
3.Ενός (1) ατόμου κατηγορίας Κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών, με τα ακόλουθα προσόντα:

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:

1.Να είναι Έλληνες Πολίτες.
2.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
3.Να είναι δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αγρινίου.
4.Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και τα σχετικά κωλύματα των Π.Δ. 164/2004 και Π/Δ. 180/2004.
5.Να μην έχουν κώλυμα 12μηνης απασχόλησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 21 του ν. 2190/1994 και το άρθρο 5 του ν.2527/1997.
6.Να είναι υγιείς και να έχουν την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν έως 23 Απριλίου 2019 , μαζί με τα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο Δήμο Αγρινίου, οδός Χαριλάου Τρικούπη 10, 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, 1ος όροφος (Γραφείο 2) Τηλέφωνο επικοινωνίας 2641360220, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου, στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αγρινίου.

Δείτε και την προκήρυξη

Προκήρυξη

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486